- 70 - Toen hij 1 October 1928 naar Soesterberg werd opgeroe pen, volgde eerst de gewone soldatentijd: 2 maanden re- cruut en nadien dienstplichtig soldaat. Op advies van luitenant Adr. Viruly zou Dries trachten, sergeant te worden. Dat begon voor hem met: met een bezem uitvegen van een hangar. Als het op Soesterberg waaide,, kwamen wolken zand van de vlieghei binnenstuiven. In die dagen droomde men nog niet van betonnen startbanen en aan- loopbanen! Het zou nog even duren, eer het wat met vliegen uit staande had en voordat hij opgenomen was in de club vliegers van de legendarische kapitein Versteegh, die daar "De Grote Baas" genoemd werd. Na de sergeant-opleiding, volgde de opleiding tot "luchtschutter" vliegtuigmitraillistgezeten achter de bestuurder; beiden in de open lucht). Dat eerste vliegtuig was een Fokker Cl, een dubbeldekker uit de jaren 1917/18 (waarvan Fokker, die zijn fabrieken op Tempelhof nabij Berlijn had, hele treinladingen eind 1918 naar Nederland had weten te smokkelen). Het toestel bestond uit een buizenframe, overplakt en bespannen met linnen; daarop een beschildering. Een BMW-motor van 180 pk, 6 cy linders, watergekoeldmoest het apparaat omhoog brengen en 'n kruissnelheid geven van zo'n 150 km/h. l/anwege de veiligheid zat de benzinetank tussen de wielen van het vaste landingsgestel. De staart rustte niet op een wieltje, maar op een verende pen, een klein soortje ski; dat bleef 'gewoon' tot ver in de jaren Dertig. Men vloog vanuit Schiphol dat in oorsprong een mili tair vliegveld was naar de Noordzee bij Katwijk. Daar, op 10 km afstand uit de kust, keek men eerst goed uit, of er geen vissersvaartuigen in de buurt waren. Dan kon het feest beginnen: met scherp schieten op een zak, die door een ander vliegtuig werd voortgetrokken. De treffers kon men na het landen tellen. Ook werd geoefend, op elkaar te schieten. Men schoot niet met kogels, doch elk 'schot' werd automatisch ge filmd. Later werd die film ontwikkeld; dan kon men zien, of er treffers waren en waar. Op die wijze kon men toch een - 71 - goede luchtschutter worden, zonder zelfs maar voor een stuiver schade aan te richten. Men zei in die dagen, dat de luchtschutter de beste voor opleiding was voor een leerling-vlieger. Zó verliep 1929 met 20 a 30 uren vliegen per maand. Als je 't geluk had, mee te mogen vliegen op een toestel met dubbele besturing, gebeurde het aluel eens, dat je zelf ook mocht vliegen! Op 29 september 1929 zwaaide luchtschutter Dries met ruim 70 meevlieguren af. Zijn diensttijd zat er op, maar hij was nog belangena geen vlieger. Voor de opleiding voor leerling—vlieger op Soesterberg per 15 november 1929, was hij te laat en Dries,meldde zich alvast maar voor de volgende opleiding die per 15 mei - 1930 zou beginnen*... Toen echter het puntje bij het. paaltje kwam, bleek de leiding van oordeel, dat luchtschutter geen goede vooropleiding was voor leerling-vlieger;.. Het waseen bezuinigingsmaatregel; men redeneerde:" de oplei ding—luchtschutter heeft geld gekost en dat geld.zou voor niets uitgegeven zijn, als men nu vlieger werd in plaats van /luchtschutter te blijven Dries zou het dan maar bij de Marine in Den Helder pro beren. Daar leidde men ook op tot sergeant-vlieger; men begon met de rang van .korporaal. Intussen kan de mens maar niet zo zitten afwachten. Ook Dries voegde zich in het keurslijf en hij werd' op aan drang van zijn vader braafjes volontair 'n beleefd woord voor 'armoedzaaier tekortenoogsterter gemeentesecre tarie in Borsselen. -De keuring voor de marine-luchtvaartdienst in Den - Haag kwam. Dries' had de heren voor willen zijn: hij- had privé een keuring voor vlieger laten doen; dat was een Goedkeuring geworden. Welgemoed dus met dit rapport naar de Haagse keuring! Maar Dries wérd er afgekeurd'. Dat kon om een' nietigheid bij wijze van spreken om 't salueren! Daar sta je dan met je goeie gedrag en je goedkeurings— bewijs'. Wat nou gezongen? Gemeente—ambtenaar—zoveelste— klasse? Dries zag het niet zitten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 37