- 72 - Doelloos bleef hij in Rotterdam een trein over Daar loopt hij op de Coolsingel Sam de. Mul tegen het lijf die kende hij van Soesterberg. Sam uas instructeur van de Nationale LuehtvasrtSchool(NLS)uop WaalhavenAl degenen die op de NLS het A-brevet haalden, konden leerling-vlie ger te Soesterberg;. wordenDat uas het gaatje, waardoor heen Dries zich naar de. .vlieger ij zou-. wringen! ai- Meteen liet hij zich. als leerling van. de NLS inschrijven. De kosten zijn-niet mis: vóór.:11.00' uur 32 gulden per uur en na 11.00 uur 40. (Ter vergelijking: Dat was de prijs van-een-Complete beste kanten katholieke boerinnemuts. Dries had A gezegd; B moest volgen. Dus zocht ie een baantje in Rotterdam. Dat was tóen nog wel zomoeilijk als nu. Maar ér is iets - Van - een wil en één weg!.. - - - -- Hij werd taxi-chauffeur bij een eenmansbedrijf, dat 24 uur per dag bereikbaar Wóu zijn. Tegen kost en inwoning kon Dries als nachtchauffeur in dienst komen. Salaris kreeg ie niet; hij mocht de fooien houden. En die waren wel eens fiks voor een nachtrijder: soms een rijksdaalder! Met soms.slechts geld voor minuten leerde Dries vliegen, geheel op eigen kosten. Zijn instructeur was A. Postma; soms had ie de chef-instructeur Schmidt Crans. Zo kwam hij 19 december 1932 in het bezit van het Vliegbewijs A ("Voor alle vliegtuigen,' niet zijnde verkeers vliegtuigen"), behaald op een Pander. -Inderdaad bleek dit Vliegbewijs A de sleutel voor de opleiding tot'reserve-sergeant—vlieger Pas op 15 mei 1933 begon de volgende cursus. Dus de eerste helft van 1933 moest Dries maar van de wind leven. Dat was .natuurlijk niets voor Dries. Zodoende ..vloog hij rondvluchten met passagiers oyer-, Rotterdam en vluchten verderop het land in. Eén van zijn eerste passagiers .was Hube Goense van "De Steenen Hoeve" (thans: "Vive Labeur") te Kwadendamme. Hube wilde wel eens vanuit de lucht zijn landerijen zien liggen en inspecteren. Evenals Dries, was Hube een kundig motorrijder; jammer was, dat het nooit hard genoeg ging en dat' heeft Hube het leven gekost op de Goesse Straatweg. Hube was nimmer bang, op de begane grond niet en in de lucht ook niet, ook al stelde Dries hem dienaangaande ge ducht op de proef. Hube liet niets merken van schrik of angsts Het verhaal gaat, dat Hube bij huiskesr toch welaan verschoning toe was; dit lijkt me een eind van eer: verhaal gecreëerd door een afgunstig man. Dries heeft Hube op de foto voor het vlieg buig en daar maakt Hube niet de indruk, ergens voor te imponeren te zijn. Dries herinnert zich, dat ze vanuit- Eindhoven de tocht naar "De Steenen Hoeve" moesten maken, daar net gewone toestel daags tevoren op Waalhaven neergestort was Men zou dan In 1933 toch wei wat wit om de neus geworden zijn; zo niet Hube: die vond het zó ook best, zei Dries Op de foto staan Dries en Hube samen vóór het vliegtuig. Hube zwaar en dik, in een enorme leren jas, met een leren muts op en een kolossale stofbril op het voorhoofd ge schoven: Men zat in 1933 bij de sportvliegerij letterlijk nog "in de schroefwind". IS mei 1933 begon de opleiding. Op 29 mei was de eerste vliegles door vlieger-instructeur Piet 'vjbn der Griend, op Fokker S IV, No. 123. Van der Griend was een prima instructeur, maar een ruwe klant Na 10 lesuren mocht- hij het allee?] proberen. Toen Dries solo ging, 21 juni 1933, 's avonds om 8 uur, zei Piet tegen hem: "Ik ga niet meer met je mes; val nu maar al leen dood!" Dries kwam los en mocht- een uur in de lucht blijven;' ook de landing was perfect. Na 80 uur op de S IV, kwam men op de Fokker C I. Weer na 8 - 10 lesuren was het dan: solo-vliegen. Na 10 uur solo-vliegen, kreeg men de FOKKER D VII, de beste jager die >cait in de Ea?ste Wereldoorlog gebouwd werd. De D VII deed dienst tot halverwege de Dertiger Haren, ook als weerberichtjager voor bet KNMI in De Bilt. Op de Fokker D VII konJproberenwat je al die uren op de S IV en de C 1 al eens aan stunts had proberen uit te halen en wat- toen wel eens mislukte. Met de D VII lukte alles, behalve het rugvliegen; als ge dat toen probeerde (en waarom niet-, als je ervoor zorgde^in de buurt van het vliegveld te blijven dan kon je tijdig noodlandeni

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 38