- 12 - fundaties - VAN DE LANDS PAROCHIE VAN GOES, zoials die in 1814 werden verdeeld tussen de pastoors Doannes Caspar de Zwager te 5s-Heerenhoek (lil, d.i. West), Theodorus Stook te Goes, tevens van het Oosten (0) en Petrus Danse Borstep te Kuadendamme (Z, d.-i. Zuid). - In deze lijst staan de stipendia vergoedingen voor een H. Mis) vermeld. -. 8.10 zal een gezongen. H.- Mis voorstellen; -. 4. 5 een gelezen dienst. Hogere en lage re bedragen stellen voor een 'klasse'-verschil (met meer of minder aantallen brandende en niet brandende kaarsen, al of niet van een rouwstrikje voorzien; meer of minder zwarte versiering met 'gewoon' wit of buitengewoon ver sierd met zilver; meer of.minder misdienaars; langer of korter klokgelui vóór en na de dienst r-..indien er al een luidklok was) De achterstaande fundaties waren 'eeuwige fundaties'. Die werden op den duur een onverteerbare last, daar vele dagen op die manier 'besproken' en voor andere intenties onbe reikbaar waren. Op last van Rome werden omstreeks 1930 de eeuwige fundaties omgezet in fundaties van ten hoogste 25 jaar, zodat er ruimte kwam voor nieuwe. - Niet alle fundaties zijn gedateerd. Het vermelde jaartal zal wel meestal het sterfjaar zijn, maar soms ook het jaar, waarin de fundatie gesticht werd. Ook kunnen fouten zijn opgetreden door het overschrijven. De oudst gedateerde is die van Cornells Kerselse, 1656; de jongstgedateerde van Adriaan Willemse Hoondert, 1808. - De verdeling in 0, til en Z zal wel zoveel doenlijk gedaan zijn naar de plaats van overlijden. Maar we vermoeden, dat de oudste fundaties verdeeld zijn naar de stipendia, om de pastoors zoveel mogelijk evengrote revenuen te geven. Zie bijv. Nieustee, Kooman - Nieuwstee, Rijk, Van Royen. - Bij Cornells (Oanse?) Rijk overleden in 1774 vier onge trouwde kinderen: Danis, Doannes, Petronella en Pieter. Ook de vader overleed toen en later datzelfde jaar de moeder, Dobje Danse de Winter. Misschien slechts 1 kind, - 13 -. Leuntje, overleefde de ramp een brand??. Bij voorbeeld op de hoek grond "Verbrande Hofstee", uiterst west in de Quist- kostpolder onder Baarland (Zie Lasonder 2487 onder 17-01- 1789). Leuntje Cornelisse Rijk trouwde met, Laurus Adriaanse de Donge (die in .1801 zij overleed te Kuadendamme op 11-06-1818. p L,pV' y. -f AlmekindersCornelia 0v- -5- Almekinders, Dacobus Marinusse, gewezen kerk- armmeester v h Goesse Land1735 0134 Baarland, van, de Heer Doannes (u) Vermoedelijk Dan Michielszoon van Baarland; 1655 en begraven in het familiegraf in de Grote Kerk te Goes. f -. 8.10 Beukeling, Apolonia Danze, jongedochter1752(Z) -.13. 4 Boonman, Dacob Hubrechtze. 1693 (O) 8.10 Boonman, Cornelia, wed. van Marinus Cornelisse ■Doen. 1796 (li/) Woonde welhaast zeker op "Hof 't Zand" aan de Brilletjesweel onder Nisse. -.4. 5 Bosdijk, Cornelia Willemse. 1787 (w) -. 4. 5 idem 1787 (0) -.4. 5 idem 1787 (Z) -. 4. 5 Haar vader, Willem Bosdijk Corneliszoon,ge trouwd met Dohanna Danse de Donge, woonde, op Driewegen; die had vermoedelijk een groot boerenbedrijf aldaar. Conelisse, Blazijntje (vr« vorm v. Blasius) 1668(W) -. 8.10 Cornelisse, Elisabeth. 1727 (w) -.13. 4 Cornelisse, Petronella (W) -. 8.10 Dekker, Pieter. 1807 (z) 5. Dignusse, Cornelis (w) £-.8.10 Drossaart, Dignus (0) -. 8.10 Dijk, van, Wilhelmus. Landspastoor van Tergoes, +16-10-1694 en begraven in de Grote Kerk te. Goes. Fundatie 1694 voor Z. -. 8.10

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 8