- 14 - FerdinandUs, Pieter,1800 (2) /■- -. 8.10 Hof, op het, Bastiaantje, echtgenote van Cornelis Rarinusze Renheere. 1751 -.13. 4 Hofof; het, Bob Cornelisse, gewezen kérk- armmeester van hst Goesse Land. 1749 (Z) -.13. 4 Hoonderd, Adriaan kJillemse1808 (Z) Hoondert, Rarinus Klaase, jongman. 1,751 (0) -.13. 4 Hoondert, Stoffelina (Z) 1. -. - Banse Bartholemeus. 1661 (ki) -.8.10 Banse, Raatje Banze, wed v Dignus Banze Vidse 1671 (0) I Bonge de, Cornelis Rarinusze. 31-03-1803 (Z) 1-. - Bonge, de, Laurents Adriaanse. 1801 (Z) 1-. - Bongé de, Rarinus kJillemse (Z) -.13. 4 Boris, Bacomijntje. 1687 -. 8.10 Kasteelweg, Hubregt.1679 (kJ). Baarsdorp? -. 8.10 Kerselse, Cornelis. 1656 (ki) -. 8.10 Koopman, Cornelis Borisse, gewezen kerk arm meester deses Lands. 1734 (Z) -.13. 4 De naam moet wel Kooman of Caoman zijn: Boris Caoman woonde op een hoeve dicht bij hét dorp Nisse (Drieweg?). Bij de Tweede Beeldenstorm op Zuid-Beveland (1697) was men vooral gebeten op diens vrouw, Digna Banse Hoogesteger (Zie Claus' Kerkhistorie), Kooman, Boanna (0) Kuysten, N., Landspastoor Bohannes (niet N.) Kuijsten (of: Cuysten) 11-11-1664 en werd in de Grote Kerk te Goes begraven. Langemaare, jufvrouw Catharina 1661 (kJ) Langemaare, Cornelis Daniëlse (Z) Langemaare, Daniël (Z) Langemaare, Fransijntje (ki) Langemaare, Ban Cornelisse. 1784 (lij) -. 3. 4 -. 8.10 -. 8.10 -. 8.10 -.8.10 -. 8.10 5 15 - Langemaare., jufvrouw Petronella. 1678 (li/) -. 8.10 Wen zegt, dat er bij de dames Langemaare' 1 'klopjes' waren—hulpjes, van de rondtrek- kénde priesters. Catharina en Petronella zouden daaraan de titel 'jufvrouw''danken. 'Van 1578 tot na 1820 levert de Borsselse en /:>Heinkervszandse familie steedsdopr kerk-V& Lèëndeftze,/Gielié. 1700-(ki) '/'i—7 8.TÖ Leenhouwer, Elisabeth, echtgenote van Rarinus Vos. 1744 (W) - -.13. 4 Leyns, Banetje, echtgenote van Boannes Basti- f aanse Zuidhof. 1672 (kl) - -. B.10' Renheeren, Clasina Bacobse1801 Z-.13. 4 Roelwerf, Anna. 1680 (kl) i'\\. - k 8.10 Nieuwkomer, petrus- en Petronella. 1800, (Z) -. "4. 5 idsm, nog 2 maal ki) —.-4. '5 Wieuwste, Catharina Banze, echtgenote van Cor- nelis Borisze Kooman. 1734 (kl) - -.13. 4 (Zie- opm. onder C. Bze koopman)/ - - Nieuu/ste, Cornelis Banze. 1680 (ki) -. 8.10 Nieuwste, Raatje Cornelisse. 1701 Z) -.' 8.10 Nieuwste, Neeltje Pieterse. 1783 (0) -.—5. - Noorthoek, Rarinus Adriaanse (kl) -.13. 4 Oosterlaan, Cornelis, Landspastoor. 1680 (ki) -. 8.10 Pastoor Oosterlaan vertrok in 1679 naar Reewijk, waar hij 11-08-1 705 Pole, Cornelis Adriaanse, echtgenote van Cornelis Banse Pover. 1777 (o) -,T3. 4 Poolen, Adriaan Adriaanse (o) -. 5. - Pover, Adriaan Pieterse. 1800 (z) 4. 5 Pover, Christiaan Boannese,. jongman. 1752 (0) -. 8.10 RaVeBacobus Hubrechtze1692 (0) -. 8.10 Rave, Boris. 1687 (O) 8.10 Rave, Leuntje Hubrechtze. 1689 (0) -; 8.10 O 00

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 9