N VVORSER 39 Inventaris van de doeken die men zoude mo- ghen halen ten behoufve van de Gemeene zaecke, Eerst binnen derprochie van Capellen Een clocke genaempt Martin weghende bij esti- matie de nombre van 1500 lb Koch een ander genaempt Lieve Vrou we 2000 lb Pieter wegende 1200 lb Adriaen wegende 1800 lb Pauwels 900 lb Een schelle 200 lb Somma 7600 lb Bieselinghen Een clock wegende bij estimatie 350 lb Schoore niet Waerde Maria 2000 lb Jezus 800 lb De gecroonde 150 lb Somma 3900 lb Cruninghen Een clocke wegende 600 lb Jesus 250 lb Koch een wegende 200 lb Schelle 150 lb Een cleijne schelle 75 lb Somma tsamen 1275 lb Yersicke Een schelleken 150 lb Wemelinghen Anna 1000 lb Oedekenskercke Een clocke wegende bij estimatie 1000 lb Noch een wegende 400 lb Somma 1400 lb Vinninghen Een clocke weghende 800 !b Heijnkenssant Een clocke wegende bij estimatie 500 lb Scrabbekercke Een clocke wegende 500 lb Sinskerke Een clocke wegende 600 lb Cloetinghen Geertruijdt wegendet 2800 lb Pieter 1200 lb Wolffairt 2000 lb Maria 1100 lb Een schelle 600 lb Somma tsamen 7700 lb Goes Salvator wegencle 6000 lb Martin 2800 lb Paulus 1200 lb Maria 1800 lb Pieter 800 lb Een aantal van deze klokken is nog aanwezig, bij voorbeeld die in de kerktoren te Kapelle. De meeste zijn echter later verloren gegaan, hetzij reeds in de Tachtigjarige Oorlog, door hergieten in de zeventiende en achttiende eeuw of door vordering in de laatste wereldoorlog. De lijst laat zien dat de kerkgangers vóór de Reforma tie, zelfs in de kleinere dorpen, door meerstem mig klokgelui ter kerke werden genood. Een Veerse klok. in Londen Soms was het voordeliger een klok te verko pen. Blijkens een bericht in een Engels dag boek was dit het geval met een klok uit Veere afkomstig. Het bericht luidt als volgt: Anno domini 1573 the 7th daye of aprell at London onn the Towerwharfe I dyd see a great bell, which came from der Vear or Campheer where nyghe to the same is the cytty of Mid del- burghe and Flushing which be all towns of the Island of Walkerland, one of the Islands of Ze aland, which bell weights about ten thousands weight and is aboud two yards height having a wrytinge about the toppe of the same, to wytt: Adulfus es me de name ghegeven als men 1400 vant beschreven ende 11 naer ons Heeren doot 't was Peter Weigh evens die mi goot Under the word Adulfus is the picture of a man sitting on the clowds ivhitb a battle axe in bis right hand and a cuppe covered in his left hand with a croumet on his head, then the arms of Borsalia of Dewear, then the picture of Chryst in the sonne beams, then the arms of Mechelyn, then the picture of a lady with a child in her arms, then this marke De passage is afkomstig uit het aantekening- boek van John Bostocke, Handschriftenafdeling British Library, 'Harleian 139 f. 33'.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1991 | | pagina 41