PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST VOOR ZEELAND RECONSTRUCTIEPLAN SCHOUWEN-DUIVELAND Figuur 1 Reconstructieplan Schouwen-Duiveland. Bron: Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. van Schouwen-Duiveland is daar veel van terug te vinden.,B De plankaart geeft niet alleen aan waar ruimte is voor nieuwe functies - zoals recreatie in het duingebied en industrie bij Zierikzee - maar geeft vooral een wijziging in het wegen-, dijken- en beplantingspatroon aan. Op de kaart van het reconstructieplan wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire wegen. Er zijn eigenlijk drie hoofd wegen: Bruinisse-Zierikzee-Serooskerke-Renesse; Zierikzee-Brouwershaven en Renesse-Haamstede- Westenschouwen. Deze wegen volgen min of meer de ligging van de oude wegen, dijken of vaarten, maar zijn wel op verschillende plekken rechtgetrokken. Ze lopen langs grote, recht hoekige kavels. Er komen 164 bedrijven minder, met gemiddeld drie keer zoveel grond per bedrijf als voorheen. Nieuwe boerderijen worden op logische plekken in de polders gesitueerd. Het reconstructieplan versterkt de van oudsher grote verschillen tussen Schouwen en Duiveland. De polder Schouwen was altijd al één groot geheel, omgeven door één dijk, terwijl Duiveland een stelsel van binnendijken had. In het recon structieplan wordt de openheid van Schouwen benadrukt. Alleen verbindingswegen tussen woonkernen worden als secundaire of tertiaire weg gehandhaafd. En omwille van de veiligheid wordt de polder Schouwen één kaarsrechte dijk rijker: de Delingsdijk, die de polder in twee gedeelten splitst. Op de kaart ligt de Delingsdijk nog van Brouwershaven tot Haamstede, maar uiteindelijk is hij slechts tot Serooskerke gerealiseerd. Op Duiveland wordt een aantal Figuur 2. Wegen nabij Kerkwerve, ca. 1950. Figuur 3. Wegen nabij Kerkwerve, heden. Bron: Dienst Landelijk Gebied, 2002. 20 Land boven water

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 21