In Londen werd later door de Nederlandse regering het Bureau Inlichtingen (bi) opgezet. Hoofd daar van werd de naar Engeland uitgeweken kolonel J.M. Soiner, die in bezet gebied actief was geweest in het inlichtingenwerk. Ook in Zeeland zijn een aantal inlichtingengroepen actief geweest, die elkaar ten gevolge van arrestaties door de Duitsers in tijdsorde opvolgden. Al in 1940 ontstond rond de oud-marineman A.C. van Beest, die in Middelburg woonde, een groep die militaire inlichtingen verzamelde. Men kreeg contact met de Inlichtingendienst Nederland (id), die in Nederland in 1940 was opgezet door de reeds genoemde vanuit Engeland gekomen Van Hamel. Door infiltratie wist de Duitse 'Sicher- heitsdienst' verschillende arrestaties te verrichten en kwam er een eind aan de activiteiten van de id in Zeeland. Via een enkel overgebleven id- contact, J.B. Vermeulen in Breda, die had samengewerkt met de inmiddels naar Engeland ontsnapte J.M. Somer, werd onder de naam 'Dienst Wim' een nieuwe groep georganiseerd, die ook in Zeeland actief werd. In Zuid-Beveland was hiervoor onder meer de oud-militair Kloosterman actief. Een van zijn medewerkers was Kees de Graaff in Goes, die ook de versprei ding van het ondergrondse blad Trouw in Zeeland organiseerde.1 In het verband van Groep Wim ontstonden ook contacten op Walcheren, in het bijzonder bij De Schelde in Vlissingen. Via infiltratie door een zogenoemde v-Mann, Anton van de Waals, wist de sd in 1943 een groot aan tal arrestaties te verrichten, waardoor aan de activiteiten van Groep Wim in Zeeland in feite een eind kwam. Daarbij kwamen arrestaties in Goes in augustus 1943, ten gevolge van een mis lukte poging tot hulp aan een Duitse deserteur. Na het eind van Groep Wim werd door enkele medewerkers een nieuwe opzet gemaakt onder de naam Geheime Dienst Nederland. Hiervoor was men wat Zeeland betreft vooral in Zeeuws- Vlaanderen actief.2 De Groep Albrecht ln dit artikel wil ik iets vertellen over een belan grijke Nederlandse inlichtingengroep die ook in Zeeland heeft gewerkt, de Groep Albrecht. Het overlijden in januari 2001 van de leider van de groep, mr. C. Brouwer, was voor mij aanleiding nog eens terug te zien op het werk van de groep in Zeeland, waarmee Brouwer trouwens een bijzondere band had.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 11