r 44 ML 0S> yy A ü3:' April 44. Defences 1Shooting p.'o, 2. afi 1. empty .sax f ire-direction gun, 6C.I& - on cone-Jpedestal. 4. shooting. p.b. as 1 And. 2. empty 5. as 1 with 'Io5 c.m. gun. 6. searchlight Between disceplie 27/32 between railway and upperside of the slope a dummy minefield, of which 3 squares each ab. 3o Ü5. long, which have been indicated seperately. Heally minefields see below In this same dikesquure from the railway till the road there are really mines. 7,8,9,1o shooting p.b.'s each with 7,5 c.m. gun. Between dilcepile 21-28 b.w. ent. along upperside basaltslope, however no mines. 11. searchlight. 12, wooden guntower 13m. high with ab. 5 c.m. A.A. 13Measuring-post. 3etween diiepile 12/17 5 munition p.b.'s. 14. snooting p.b.'s(4) each with 22,6 c.m. gun, r.avy-coastal-troop 16. and 16a. 6c.m. A.A./Pak. t/ lH 17 and 17a 4 Y^rrri-l 13 and 19 shooting p.b.'s 20.searchlight. 21muniti on pb 22. 7,5 c.m. gun on concr. plate. 23 and 24- shooting p.b. empty 25. troop A.A./Pak. 2 6c.ja.guns and 2 4 c.m.guns. 26Listening—post Between diicepile o/21 outer-course dice from railway till upperside lope minefield with tankbarriage, see below. TA n/c&A/< a /'A QLj&j. o Zoutelande-area. end of April 1944. See sketch. Dutch ord.map 48 Middelburg W* 19^3» coor. ^xxxxxxx tankbarriage 1foods 2. p.b. with 5 c.m. PAK 3. 2 light m.g.'s. 4. 5 c.m.-gun 5mine-area 6munitiondumps 7. roaa-quard 8. p.b. 9. 2 c.m. m.g. 10. foods. 11. 7 c.m. field-guns 12. man it iondumps 13. 1o c.m. fieldguns. 14. 2 light m.g.'s. 15. 1o c.m. fieldguns 16. m.g. 17. qulckfiring 4 c.tu. 18. commandingpost 19munit iondump 20. foods. 21. Ort skoaunandantur 22. 5 C.m. A.A. 25. Listeningpost 24. Fig'uur 5. Voorbeeld van een rapportage. Coll. NIOD. van legeronderdelen en borden zoveel mogelijk achterwege gingen laten. Maar waarneming bleef belangrijk. Dat betekende veel fietsen. Een belemmering was daarbij, vooral ook in het kustgebied van Zeeuws-Vla an deren, de toegang tot 'Sperrgebiete'. Soms was dat riskant. Zo was ikzelf samen met onze medewerker in Breskens, Piet Oosterling, zonder het te weten in het kustgebied tussen Breskens en Cadzand aan het fietsen en toen we eruit wilden, moesten we een schildwacht passeren, die naar papieren vroeg. Gelukkig was hij niet lastig en liet hij ons op vertoon van onze persoonsbewijzen door. Dat ging natuurlijk gepaard met enige spanning. Anders ging het in Sluis, waar onze medewerker Arie van den Brink en ik op zoek waren naar de lokalisering en het commando van de 'Artillerie- Abteilung' van de in West-Zeeuws-Vlaanderen gelegen divisie. We werden door grenswachten gearresteerd en naar het wachtkwartier gebracht. Onderzoek naar onze papieren leverde niets op en we hadden een verhaal dat geloofd werd. in de sok verborgen papieren werden niet gevonden bij fouillering. We werden losgelaten en konden wegfietsen. Je realiseert je dan wat vrijheid betekent. Inlichtingenwerk in Zeeland Maar nu eerst iets over het werk van de Groep Albrechl in Zeeland. Zeeland was met zijn kusten en Scheldemonding een belangrijk strategisch gebied. Dat belang nam toe naarmate de Duitsers zich gedurende het verloop van de oorlog meer en meer op de verdediging gingen toeleggen. Voor de geallieerden was berichtgeving daarover uiteraard van veel belang. Belangrijke elementen in de informatie waren troepenposities en troepenbewegingen en verdedigingswerken. Basis voor informatie is in de eerste plaats waarneming. Daarvoor moetje uiteraard weten watje moet waarnemen en hoe in het algemeen een militaire structuur in elkaar zit, naar welke borden en tekens je moet kijken en welke onder scheidingstekens uniformen hebben. Uiteindelijk gaat het erom de ligging van de verschillende onderdelen te achterhalen. De groep ontwikkelde daarvoor instructiemateriaal. Van belang was daarbij een regelmatig contact tussen mede werker en groepsleiding. Waarneming was niet eenvoudig, vooral toen de Duitsers aanwijzingen West-Zeeuws-Vlaanderen was een apart gebied, waar de 64c Duitse divisie was gelegerd, ten dele in België. Het gebied werd door de Duitsers aan geduid als 'Eestung Schelde-Süd'. Op Walcheren deden Wim Jobse en ik beiden de waarneming, maar omdat Wim een baan had en ik niet, had ik meer ruimte en kon ik er behalve Zeeuws- Vlaanderen ook Zuid-Beveland bij doen. Voor dit werk was ook denkwerk nodig en daar was Wim sterk in. Want uit waarnemingen moesten conclusies worden getrokken over de plaats en de taak van onderdelen en over de structuur binnen een bepaald gebied. Maar waarnemingen, die regelmatig moesten worden herhaald, waren niet voldoende, in de groep waren allerlei metho den ontwikkeld om de informatie te verbreden en te verdiepen. In Zeeland kwamen we ook met een interessant toegangsmiddel. Een militaire organisatie kan niet zonder administra tie. Dat gold ook voor de Duitse. Er werd voedsel geleverd, er werden diensten verricht - elektrici teit, water, ziekenhuis - en mensen ingeschakeld, zoals boeren die voor de 'Wehrmacht' moesten 52 Spionage

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 14