Intussen hadden we contact gekregen met een ondergedoken marechaussee, W. Brandes. Hij was in het bezit van een motor en was bereid in uniform naar Rotterdam te rijden. Tweemaal ging hij met Albrechtrapportages over de Moerdijkbrug en leverde hij zijn envelop af op het Rotterdamse contactadres. Toen hij op 30 september voor de derde maal zou koerieren met onder meer papieren van de onderduikerorganisatie lo, werd hij bij de Sloedam door een landwachter uit Noord-Beveland, waar hij vandaan kwam, herkend en gearresteerd. Bij transport voor verhoor wist hij zijn handboeien los te maken - als politieman kende hij het foefje - gaf zijn begeleider een opstopper en wist te ontsnappen. Hij dook onder. Door de papieren die de Duitsers bij zijn arrestatie vonden, kwamen ze achter de naam van LO-secretaris J.P. Maljers, oom Peter, en van diens medewerker, de Middelburgse drogist Damen. Maljers wist onder te duiken, maar Damen werd gearresteerd, een arrestatie die voor hem fataal zou aflopen. Samen met de Goesenaar De Groot werd hij op transport door twee SD'ers doodgeschoten in de buurt van Bergen op Zoom. Na de arrestatie van Brandes zat onze groep zonder verbinding met het centrum. De verbinding via Brabant zou trouwens toch onmogelijk zijn geworden. Een oplossing werd gevonden via de Ordedienst, die op Walcheren een zender had, waarmee men na de bevrijding van Eindhoven contact kreeg met het Bureau Inlichtingen dat zich daar vanuit Londen vestigde. Langs die weg konden we beschikbare gegevens doorgeven. Daarmee kwam, mede door de inundatie en de isolatie, een einde aan het werk van de Albrechtgroep in Zeeland. De strijd om Zeeland en de Scheldemonding vroeg ook om andere activiteiten. Crossline In het najaar van 1944 was het zuiden van Nederland bevrijd, maar het front bleef na de mislukte strijd bij Arnhem tegen de rivieren liggen. In de rest van Nederland moest het werk van Groep Albrecht doorgaan, waarbij de groep zich bijzonder flexibel opstelde, zoals onder meer ook bij de operaties rond Arnhem was gebleken. De groep had een goede verbinding ontwikkeld met het zuiden en met het Bl in Eindhoven, via de zogenoemde Crossline door de Biesbosch. De Crossline werd bemand door mensen die het waterrijke gebied van de Biesbosch kenden, een gebied dat toen nog onderhevig was aan eb en vloed. Het vervoer ging met allerlei soorten roeiboten en kano's. De meeste schippers kwamen van de noordkant, uit bezet gebied, maar er waren ook roeiers van de Brabantse wal. Het was een riskante onderneming. De Crossline ontwikkelde zich tot een belangrijke schakel tussen bezet en bevrijd gebied, niet alleen voor de Albrechtgroep, maar ook voor de uitwisseling van personen en informatie en voor de voor ziening van medicijnen naar het noorden. Zo kwam Brouwer op een dag, begin januari 1945, bij mij in Vlissingen. Hij deelde mee dat het Bl en in het bijzonder de Amerikaanse inlichtingen dienst zich zorgen maakten over het ontbreken van gegevens over de situatie achter het front in Duitsland. Men was verrast door het Ardennen offensief. Zo ontstond het West-Duitslandplan, waarbij werd gedacht aan het opzetten van een inlichtingendienst in het betreffende gebied. Daarvoor was op Brouwer en de groep een beroep gedaan. Brouwer vroeg mij en een lid van de groep die in Brabant had gewerkt, ir. Lindo, ons daarvoor beschikbaar te stellen. We stemden toe - een begonnen rechtenstudie moest ik ervoor onderbreken - en via de Crossline zouden we naar bezet gebied gaan en verder naar het oosten. Het passeren van de Crossline van Lage Zwaluwe naar Sliedrecht kostte veel moeite en bij een derde poging werd de boot waarin Lindo zat, door een Duitse patrouilleboot onderschept. Lindo overleefde de arrestatie, maar zijn schipper Aaike van Driel werd het slachtoffer van de SD. Ik kwam erdoor en reisde per fiets samen met anderen naar Twente. Vandaar zouden we de opdracht verder organiseren. De plannen werden echter doorkruist door het offensief van het Tweede Britse Leger, dat via de Achterhoek ons land binnenkwam. In april 1945 werd ik zo voor de tweede maal in Enschede bevrijd en kon ik na enkele weken weer naar huis. En zo kwam ook aan deze dienst aan het vaderland een eind. Noten 1 Zie daarover mijn boek Een Ophitsend Geschrift in Zeeland. Vlissingen 2001. 2 Uitvoerige informatie over de genoemde groepen in Zeeland geeft Gijs van der Ham, Zeeland 1940-1945. Deel II. Zwolle 1990, 212 e.v. 3 Meer over de Groep Albrecht in: Albrecht Meldt Zich. Wageningen (ca. 1946). 54 Spionage

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 16