Dinsdag 5 augustus 2003 Commissie Orgelconcerten Middelburg. Orgelconcert door Rlnus Verhage en Wim Diepenhorst, orgel vierhandig. Oostkerk te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 4,503,50. Dinsdag 12 augustus 2003 Commissie Orgelconcerten Middelburg. Orgelconcert door Klaas Jan Mulder (Kampen], Nieuwe Kerk te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 4,503,50. Voorafgaand aan het orgelconcert wordt een beiaardconcert gege ven door Henry Groen (Barneveld), aanvang 18.45 uur. Dinsdag 19 augustus 2003 Commissie Orgelconcerten Middelburg. Orgelconcert door Norbert Bartelsman [Uden], Lutherse Kerk te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 4,503,50. Dinsdag 26 augustus 2003 Commissie Orgelconcerten Middelburg. Orgelconcert door Bram Beekman (Middelburg], Nieuwe Kerk te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 4,503,50. Voorafgaand aan het orgelconcert wordt een beiaardconcert gege ven door Arie Abbenes (Utrecht), aanvang 18.45 uur. Zaterdag 6 september 2003 Genealogische dag Zeeland. Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg, tel. (0118) 67 88 00 (zie mededelingen). Vrijdag 19 september 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie i: De economische geschiedenis van Zeeland. Lezing I: 'Zeeland in statu nascendi' door prof. dr. P.A. Henderikx. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. Zaterdag 27 september 2003 Heemkundige Kring De Bevelanden. Herfstwandeling en diapresentatie in Kwadendamme o.l.v. de heer J. de Ruiter. Bijeenkomst in Verenigingsgebouw de Burcht, Johan Frisostraat 3, Kwadendamme. Vanaf 13.30 uur wordt koffie geserveerd; het programma met dia's begint om 14.00 uur. Vervolgens dorpswandeling en bezoek aan de R.K. Kerk. 1 oktober tot en met 3 oktober 2003 Internationaal symposium getiteld 'Fish, War and Politics, 1300-2003'. Over historische en recente ontwikkelingen in de zeevisserij, de wijze waarop politiek en overheid daarmee omgaan en de rol die de marine in het kader van visserijbescherming en inspectie speelde. Het symposium begint op woensdagochtend 1 oktober in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Na het diner reizen deelnemers en sprekers af naar Middelburg waar de Zeeuwse Bibliotheek het gastheerschap voortzet. Een diner op vrijdagavond in het historisch stadhuis van Middelburg vormt het sluitstuk van het inhoudelijke programma. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal de nieuwste publicatie van het Genootschap Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648 van dr. A.P. van Vliet aan de burgemeester van Middelburg worden aangeboden. Op zaterdag 4 oktober zal het onlangs geheel vernieuwde Maritiem MuZEEum te Vlissingen worden bezocht. De kosten zijn 150,- per persoon, inclusief koffie, thee, lunches, twee diners en het transport van Amsterdam naar Middelburg. Voor nadere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met mevrouw H.P. Bonte of dr. A.P. van Vliet, tel. (070) 316 28 53, fax (070) 316 28 61. Zaterdag 20 september 2003 tot 11 januari 2004 Tentoonstelling over de agenda 2004 'Glorie en Rampspoed'. Zeeuws Maritiem MuZEEum te Vlissingen. Vrijdag 26 september 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie i: De economische geschiedenis van Zeeland. Lezing 2: 'Zeeland in statu nascendi' door prof. dr. P.A. Henderikx. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. Agenda 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 25