zijn er echter slechts vier voc-schepen voor de Australische kust ten onder gegaan. Het jacht Vergulde Draak verging in 1656. De resten van het Zeeuwse schip Zuytdorp, dat in 1712 spoorloos verdwenen was, werden pas in 1917 gevonden. Het Zeeuwse schip Zeewijk liep op 9 juni 1727 op een Australisch rif. Schipper Steyns slaagde erin om in een kleine sloep met 81 overlevenden en het vervoerde goud op 26 april 1728 de bewoonde wereld weer te berei ken. Desondanks werd hij als verantwoordelijke voor het gerecht gedaagd en wegens 'opzettelijk en onverantwoordelijk verzeilen' veroordeeld tot verbanning uit het rechtsgebied van de voc.,B De bemanningsleden van de Raadhuis van Middel burg wisten dat ze hun reisdoel naderden, toen ze op 22 september 'groente' (zeewier) zagen drijven en één dag later veel meeuwen zagen vliegen. Op 24 september kwam op een afstand van zes a zeven mijl het eiland Java in zicht. Andermaal moest Buijs concluderen dat ze zich vijftig mijl oostelijker bevonden dan hij had gedacht. Bij de stad Bantam werd het schip door Javaanse scheepjes bevoorraad met water en schelpdieren. De schipper gaf opdracht het schip van buiten schoon te maken, alvorens de Raadhuis van Middelburg op 30 september 1717 op de rede van Batavia voor ankeT ging. Buijs schreef in het scheepsjournaal: 'Godt zij gedancke voor een behoude reys. Amen.' De Raadhuis van Middelburg had een voortvarende en gelukkige reis naar de Oost gemaakt. Waar de gemiddelde reisduur vanuit de Republiek naar Batavia ongeveer acht maanden bedroeg, had het Zeeuwse voc-schip de tocht in minder dan zeven maanden (204 dagen) volbracht. Bovendien had den slechts vier opvarenden de reis niet overleefd, nog geen twee procent. De Cats en de Huis ten Donck bereikten Batavia pas op respectievelijk 9 en 14 oktober. Toch moet ook de relatief snelle reis van de Raadhuis van Middelburg een aan slag op de gezondheid van de bemanning zijn geweest. De jongen Jacob Rijkaarts uit Middelburg overleed in het hospitaal van Batavia op 20 november. Soldaat Jacob Kervinck uit Hulst stierf twee weken later in hetzelfde hospi taal. Naschrift Vanuit Batavia aanvaardde de Raadhuis van Middelburg op 29 november 1718, in een vloot- verband van tien schepen, de thuisreis. Het schip kwam op 10 augustus 1719 met 110 opvarenden en een lading ter waarde van 273.786 gulden weer in Zeeland aan. Op de thuisvaart van de vierde reis verdween de Raadhuis van Middel burg eind november of begin december 1721 in een zware storm ten zuidoosten van de Kaap. Behalve de 116 bemanningsleden ging hierbij de lading ter waarde van ruim 300.000 gulden verloren. Pieter Buijs overleed in november 1722 in de Oost, kort nadat hij was benoemd tot vice-commandeur van de retourvloot. Noten 1 Zie de maandelijkse boeken-top-10 in Historisch Nieuwsblad, jaargangen 2002 en 2003. 2 Zeeuws Archief (ZA), Familiearchief Van der Feen, inv.nr. 7, Journaal van het VOC-schip Raadhuis van Middelburg 1708-1722; ZA, Genealogische Afschriften nr. 828, deel 13 1714-1718, Het Kader en de Zeeuwse zeelui van de uit gaande schepen van de V0C-kamer Zeeland, 34-36. 3 Jacobs, E.M. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Zeist 1997, 68, 80. 4 Bruijn, J.R., Gaastra, F.S. en Schöffer, I. (red.), Dutch- Asiatic shipping in the 17th and 18th century. Delen l-jll; Coolhaas, W.Ph., Goor, J. van en Schooneveld-Oosterling, J.E. (red.), Generale missiven van de Gouveneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Delen vi en Vil. 5 Jacobs 1997, 41-43; Enthoven, V. "'Veel vertier". De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland, een econo mische reus op Walcheren'. In: Archief 1989. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 64, 87. 6 Gaastra, F.S. De geschiedenis van de VOC. Zutphen 1991, 81-94. 7 Paesie, R. Hetvoc-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder. Amsterdam 1999, 62-66. 8 Doe, E. van der en Wiggers, A. 'De kamer van Zeeland van de voc als werkgeefster'. Zeeuws Tijdschrift (1987) 107-113; Doe, E. van der en Wiggers, A. 'Varen voor de kamer Zeeland van de voc'. Zeeuws Tijdschrift (1987) 209-221. 9 Jacobs 1997, 104-105; Gaastra 1991, 111. 10 Paesie 1999, 77. 11 Roos, D. Zeeuwen en de VOC. Middelburg 1987,99. 12 Bruijn, Dutch-Asiatic Shipping, deel ll. 13 Gaastra 1991, 81-84. 14 Bruijn, J.R. en Eyck van Heslinga, E.S. van (red.). Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC. Bussum 1980, 20, 92-94. 15 Edwards, H. Het wrak op de Halve Moan's Rif. De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West-Australië 1727. Baarn 1988, 2' druk, 179. De reis van de Raadhuis van Middelburg 61

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 27