werken met de Engelsen. Hoewel hij een warm voorstander was van overdracht van de kolonie, zag hij geen uitweg en verliet hij de Goudkust om gezondheidsredenen. In 1872 kwam met enig vlagvertoon de overdracht aan Engeland tot stand. Nagtglas heeft deze overdracht over moe ten laten aan zijn opvolger, gouverneur Ferguson. De plechtigheid, in aanwezigheid van de Engelse gouverneur-generaal, de stamhoofden, de koning en de kwartierhoofden van Elmina, verliep zonder enig incident. De Nederlandse vlag bleef die dag tot zonsondergang naast de Engelse vlag van het kasteel wapperen, maar aan de ononderbroken vestiging van Nederland aan de Kust van Guinea van bijna tweeënhalve eeuw was voorgoed een einde gekomen. Aan regeringscommissaris Nagtglas werd eervol ontslag verleend, waarbij hij diverse onderscheidingen ontving, waaronder het Ridderkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. Door het personeel van het hoofdkasteel Sint George werd hem een gouden palmboompje aangeboden. Dit geschenk van 'hoog stoffelijke waarde' is door de erven aan het Rijksmuseum geschonken.21 Thans is Elmina een pittoresk oord, een vissersdorp. De oude, in kwartieren inge deelde negerstad vlak bij het kasteel is geheel verdwenen, maar het kasteel zelf staat er nog in volle glorie met menig souvenir uit de tijd van het Nederlands bestuur, zoals uit Holland aange voerde bakstenen en dakpannen. De slavenforten aan de Goudkust staan nu op de werelderfgoed- lijst van de UNESCO en zijn Ghana's voornaamste toeristische attractie. In de binnenste toegangs poort tot het hoofd kasteel Sint George is een steen ingemetseld ter herinnering aan de op één na laatste gouverneur 'ter Kuste van Guinea', de gouverneur C.J.M. Nagtglas. Noten 1 Mato, D. en Raadt, S. van de. Aspects Akan cultures in Ghane. Den Haag 2001. 2 Ratelband, K. Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina aan de Goudkust 1645-1647. Werken Linschoten Vereeniging 55. 's-Gravenhage 1953. 3 Zeeuwse Bibliotheek (ZB), Handschriftenverzameling KZGW, nr. 1135-C511135-C52, 1135-C6 (Archief Nagtglas). 4 Dantzig, A. van. Het Nederlandse aandeel in de slaven handel. Bussum 1968. 5 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, nr. 1135-C3 (Archief Nagtglas-Boot); 'In memoriam C.J.M. Nagtglas'. Wereldkroniek (30 januari 1897); ZB, Handschriftenverzameling KZGW, nr. 1135-C3 (Archief Nagtglas-Boot), 'Het merkwaardige en bewogen leven van Nagtglas'. Het Vaderland (19 september 1959). 6 Zie noot 3. 7 Muller, H. Muller, een Rotterdams zeehandelaar. Schiedam 1977. 8 Idem. 9 Idem. 10 Idem. 11 Zie noot 3. 12 Idem. 13 Idem. 14 Idem. 15 Homburg, L.M.A. 'De expeditie op de kust van Guinea 1869-1870'. Marineblad (juni 1998). Met dank aan Leon Homburg, conservator van het Marinemuseum, die mij per e-mail attent maakte op zijn artikel in het Marineblad. 16 Idem. 17 Idem. 18 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, nr. 3311. 19 Idem. 20 Zie noot 7. 21 Zie noot 5. Figuur 4. Het fort St. George bij Elmina. zb, zdc, inv. nr. 1135-c5 (Archief Nagtglas). 68 C.J.M. Nagtglas

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 34