H^üiufTO De geschiedenis heeft ons geleerd dat de plannen om de Nederlanden te bevrijden, tot mislukken gedoemd waren. Ondanks het uitbreken van de Tweede Coalitieoorlog, Engeland, Rusland en Oostenrijk tegen Frankrijk, had het 'Oranjeleger' geen succes. De erfprins, die met een legertje bij Den Helder aan land ging, kwam niet verder dan Alkmaar en moest maken dat hij een goed heenkomen zocht. De aanval van de Russen en Engelsen op de kust bij Callantsoog werd door de Fransen afgeslagen. Deze mislukkingen hebben de zieke Van de Spiegel waarschijnlijk de gena deslag gegeven; de ene hartaanval volgde op de andere. Zijn vrouw reisde met de twee dochters naar Lingen om hun ten dode opgeschreven man en vader te bezoeken. Op 7 mei 1800 kwam het einde. Maar de opmerking 'aan de voet van de begraaf plaats' blijft intrigeren. Bevond de toenmalige begraafplaats zich destijds inderdaad op een heuvel of was er minstens een opvallend hoogte verschil in het terrein? Er is thans niets meer dat aan die situatie herinnert. De wens van Van de Spiegel om temidden van geboomte begraven te worden, heeft de tand des tijds echter wel doorstaan. Volgens een aantekening in de kerkboeken van de 'Reformierte Gemeinde' in Lingen luidden de klokken in de stad naar aanleiding van zijn heengaan twee volle uren. Een vriend van de gestorvene, professor Jona Willem te Water, schreef: 'Enkele dagen voor zijn dood heeft hij gezegd, dat zijn graf in Lingen zou zijn en dat hij begraven wilde worden in een klein dennen bosje aan de voet van het kerkhof, buiten de stad.' Dat gebeurde, en daar zou volgens een brief van zijn oudste dochter op 11 juni 1800 een klein gedenkteken ter nagedachtenis aan de gestorvene worden opgericht. Het is dit monument, een obelisk uit Bentheimer zand steen, dat op de foto's te zien is. Bronnen Dijk, F. van. Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Assen 1963. lOOOJahre Lingen 975-1975. Gedenkboek Kivelingsfest. Lingen 1975. Vreede, G.W. Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den Stadhouder Willem V en Laurens Pieter van de Spiegel, Raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland. Utrecht 1868. Figuur 2 en 3. Recente foto's van het grafmonument. Coll. auteur. Genootschapsverzamelingen 71

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 37