bloeitijd, standplaats en manier van bestuiving. Het boek is voorzien van zeer veel foto's en teke ningen, waarvan de kwaliteit nogal te wensen overlaat. In nummer 11/1 van Zeeland is het belangrijke wetenschappelijke standaardwerk van dr. P. Stuart gesignaleerd: Römische Steindenkmciler aus der Oosterschehle bei Colijnsplaat (Leiden 2001). De godin Nehalennia, aan wie de altaren bij Colijnsplaat gewijd waren, spreekt zó tot de ver beelding van ons allen, dat de auteur een nieuw, populair-wetenschappelijk boek - nu in het Nederlands - heeft geschreven, waarin zo volledig mogelijk alle bekende gegevens over de godin en haar vereerders worden gebracht. Het boek heet Nehalennia. Documenten in steen en is uitgegeven door De Koperen Tuin in Goes. Eerst behandelt de auteur de Domburgse stenen, die alleen nog van oude tekeningen of beschrij vingen bekend zijn. Daarna komt de collectie uit Colijnsplaat aan de beurt, waarvan zeer veel is bewaard en bestudeerd. Een van de aardige dingen van het boek is dat de afbeeldingen zo duidelijk en zo groot zijn dat we de letters op de stenen kunnen lezen. Onder de afbeeldingen staat de tekst in het Nederlands vertaald; achterin vinden we een lijst met alle Latijnse inscripties. Voor lezers die meer wetenschappe lijke achtergrondinformatie willen hebben, is een literatuurlijst met oude en recente publicaties toegevoegd. Het in Zeeland 11/1 gesignaleerde werk heeft het Genootschap verkregen door de ruilovereenkomst met het Oudheidkundig Museum te Leiden; het nu uitgekomen boek is door de heer Stuart persoonlijk gesigneerd en wel - geschonken aan het Zeeuws Genootschap. Het wordt op p. 77 van dit nummer van Zeeland gerecenseerd. Figuur 1. Gravure van een votiefaltaar, in 1647 gevonden bij Domburg. Het opschrift luidt: deae nehalnniae sext(us) nertomarius nertonus v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito). Meestal staat er alleen 'vslm' (heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden); de extra Y kan 'laetus' (met blijdschap) bete kenen. Afbeelding uit besproken boek, p. 17 (Danckers 1647, nr. 3). De auteur merkt hierover op dat 'Nehalnniae' een vergissing is; mogelijk is ook 'vsllm' een foutieve over schrijving (red.). E) E A.E] NEHALNNIAE SEXT-NERT QHA RIV S -NERTy; NVS V SLl/M Aanwinsten ruilverkeer 75

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 41