Mededelingen Genootschapscolleges 2003-2004 Genootschapsagenda Van september 2003 tot en met februari 2004 worden opnieuw Genootschapscolleges verzorgd. De colleges bestaan uit drie series; in elke serie staat een onderwerp centraal. Hieronder volgt een korte weergave van het programma. Voor meer informatie en de wijze van inschrijving raadplege men de folder over de colleges, die naar alle leden van het Genootschap wordt gezonden in juni 2003. Programma Serie i: Lezing 1 Lezing 2: Lezing 3: Lezing 4: De economische geschiedenis van Zeeland 19 september 2003 Prof. dr. P.A. Henderikx 26 september 2003 Prof. dr. P.A. Henderikx 10 oktober 2003 Dr. W. van den Broeke 17 oktober 2003 Dr. P. Brusse Serie li: Media logica Lezing 5: 7 november 2003 Prof. dr. H.P.M. Adriaansens en drs. M.A. Pouw Het krachtenveld tussen burgers, media en politiek Lezing 6: 14 november 2003 Dhr. A.L. Oosthoek Medialogica van binnenuit Lezing 7: 21 november 2003 Dhr. C.G.A. Cornielje Media en politiek: een paar apart Lezing 8: 28 november 2003 Prof. dr. J. Kleinnijenhuis Mechanismen van medialogica Serie lilDe Weense Klassieken Lezing 9: 16 januari 2004 Lezing 10: 23 januari 2004 Lezing 11: 30 januari 2004 Lezing 12: 6 februari 2004 Deze serie wordt verzorgd door de heer Leen de Broekert. De Genootschapsagenda 2004, getiteld Glorie en Rampspoed, zal in de loop van juli verschijnen. Zolang de voorraad strekt zijn extra exemplaren te verkrijgen bij het secretariaat van het Genootschap. Oprichting Werkgroep Heraldiek ln april 2003 is de 'Werkgroep Heraldiek Zeeland' (whz) opgericht door dhr. J.W. Zondervan en dhr. J.-M. Hangoor. De whz opereert als werk groep onder de vleugels van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg. De werkgroep heeft als doelstelling de Zeeuwse heraldiek te registreren en te beschrijven. Om deze doelstelling te bereiken worden authentieke bronnen ontsloten waarin zich zegels of wapens bevinden. De werkgroep behandelt niet alleen de familiewapens, maar richt zich ook op over- heidsheraldiek. Het onderzoeksgebied beslaat de periode van de Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag. Daarnaast wordt er ook naar gestreefd als vraagbaak te dienen voor een ieder met vragen over de heraldiek. In de toekomst zullen ook cursussen worden gegeven voor geïnteresseerden. Bent u geïnteresseerd in de (Zeeuwse) heraldiek, laat u dit dan weten. Mocht u weten waar zich - buiten de provincie Zeeland - Zeeuwse zegels bevinden, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Secretariaat wnz, tel. (tijdens kantoortijden): (0118) 47 53 20. e-mail: info@ngb-nl.com. Genealogische dag Zeeland in Zeeuws Archief De afdeling Zeeland van de Nederlandse Genea logische Vereniging (ngv) en de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland (gcz) organiseren de jaarlijkse genealogische contactdag, op zaterdag 6 september 2003, dit keer samen met het Zeeuws Archief. Daar kunnen zij kennismaken met stamboomonderzoek, nuttige contacten Mededelingen 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 45