Secretariaat Zeeuws Genootscha Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburi (0118) 654347 KZGW@zebi.nl Op maandag-, woensdag en vrijdagmorgen is het secretariaat van 8.30 tot 12.00 uur geopend. Jaargang 12 nummer 2 juni 2003 Zeeland verschijnt vier keer per jaar, te weten in de maanden maart, juni, september en december. Redactie C.N. Polderman, hoofdredacteur A. Molendijk, beeldredacteur E.F. Molendijk-Dijk, beeldredacteur E.L. Wiers-Menschaar, te'kstredacteur A.J. Beenhakker A.H.L. Huiskes A.M.J. de Kraker B.I. Sens F.F.X. Smulders Redactieadres Mevrouw drs. C.N. Polderman Oudestraa.t 51 4353 AT Veere (0118) 502010 tinypolderman@zeelandnet.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 48