die zoals gezegd uitgevochten werd door middel van bezetting van de consistorie en die geleid werd door G. Geschiere aan hervormde en P. Melis jr. aan dolerende zijde. Bijna alle verwanten van de laatste, meestal gegoede boeren, doleerden.15 De Doleantie te Serooskerke werd, met name in de conflictfase na het vertrek van ds. Peter, geleid door de dolerende kerkvoogd Pieter Melis jr. (1836-1917). Pieter Melis was strijdbaar, vaardig met de pen en ambitieus. Zowel zijn vader Pieter Melis Pz. als zijn beide grootvaders Pieter Pieterse Melis (1767) en Krijn Maartense Huijsman (1765) waren langdurig burgemeester geweest, de eerste twee te Serooskerke, de laatste landbouwer niet erg succesvol, maar was wel gezworene en hoofdingeland van het voorname polderbestuur van het Waterschap Walcheren. Onder de zestien hoogst aangeslagen boeren en middenstanders voor de directe belastingen in Serooskerke in 1885 (tabel 2) vinden we niet alleen Pieter Melis terug, maar ook zijn broers Willem en Paulus en zijn zwagers Paulus Melis Az. en Simon Simonse.16 Pieter Melis jr. was dus een spilfiguur in het voor naamste Serooskerkse familienetwerk, ouderling in de hervormde kerk van 1875 tot 1881 en sinds 1878 president-kerkvoogd. Geboren in 1836, had hij de hongerjaren tussen 1848 en 1853 als (ouder) kind meegemaakt. Maakte dat hem extra 1878 1885 1. A. Louws. szAdriaanse 1. A. Louws 1. A. Louws D 2. Pieter Melis jr. (1836) Driewegen [6] 2. J. Riem ens [4] 2. J. Riemens. buraemeester [4] NH 3. Pieter Melis (1811) Petersburg [6] 3. P. Melis (1881), burgemeester [6] 3. P. Melis 1836) Driewegen [6] D 4. Simon Meijers Az Olmenveld 4. Simon Meijers Az 4. Simon Meijers Az D 5. Abr. Maas Lz [3] 5. Wed. J. Louwerse Az [1] 5. S. Simonse. sz A. Melis [14] D 6. J. v. Tatenhove. sz P. Wattel [7] 6. P. Coppoolse Klein Rijnsburg 6. l/V. Melis, szJ. Louwerse [1] D 7. Jan Coppoolse 7. Pieter Melis (1836) [6] 7. Jan Coppoolse Buitenlust NH 8. Jan LouwerseAz Arendsrust [1] 8. Paulus Melis Az [14] 8. Paulus Melis Az [14] D 9. Christiaan Geerse Landzicht [10] 9. Christiaan Geerse [10] 9. Christiaan Geerse [10] D 10. Paulus Melis Az Korenbloem [14] 10. Jan de Visser Veldzicht 10. C. Allaart Zoetendale [8] NH 11. Bartel Brouwer Vierendeel 11. Wed. W. de Wolf [15] 11. H.W. Allaart Cz dito [8] NH 12. Jan de Visser Veldzicht 12. Jac. de Wolf [15] 12. Jan de Visser Veldzicht Oud-G 13. Jac.de Wolf [15] 13. Bartel Brouwer 13. H. Geldof, tr. wed. De Wolf [15] Afg 14. Adr. Wonderaem. Oostkapelseweg 14. Abr. Maas Lz [3] 14. J. v. Tatenhove [7] D 15. Zegers, middenstander 15. J. Schout 15. Paulus Melis Pz Petersburg [61 D 16. Jan Root, omg. Korenbloem 16. J. Wattel, sz L. Duvekot 16. Jan van den Broeke D onderstreept niet geboren in Serooskerke sz schoonzoon van [nrs. tussen haken verwijzen naar tabel 1 en geven een directe familieverhouding aan tussen de betrokkenen: vader-zoon, schoonvader-schoonzoon] D dolerend NH hervormd Afg Afgescheiden Oud-G Oud-Gereformeerd in Grijpskerke. Huijsman was een orthodox man en de twee anderen waarschijnlijk ook. Pieter Melis jr. was door zijn huwelijk met Johanna Melis verwant aan een andere tak van de familie Melis, die boerde op de boerderij de Korenbloem. Zijn schoonvader Adriaan Melis was tevens zijn (halve) neef: hun moeders waren halfzusters, geboren uit de twee opeenvolgende huwelijken van Krijn Huijsman. Pieter Melis' grootmoeder van vaderszijde was een dochter van de grote boer van Zoetendale, Wisse Willemse Schout (zie tabel 1). Pieter Melis jr. was als Tabel 2. Top-zestien aanslagen directe belastingen in Serooskerke (boeren, renteniers en middenstanders). vatbaar voor het nastreven van de orthodoxie en een soberder levenswandel dan die van de voorgaande generatie? Hij werd in elk geval de voorman van de Doleantie in Serooskerke en we mogen tevens veronderstellen dat de positiekeuze van de leden van zijn familienetwerk heel wat anderen meetrok, met name de van hen afhanke lijke arbeiders en een wijdere familiekring. 94 De Doleantie in Serooskerke

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 16