Ook andere rijke boeren gingen met de Doleantie mee, zoals Simon Meijers en wethouder Christiaan Geerse. Ook zij hebben mogelijk ver wanten en loonafhankelijken beïnvloed in hun keus voor de Doleantie, maar dat onttrekt zich aan ons gezicht. In elk geval is in Serooskerke nog bekend dat er ook onder de arbeiders genoeg waren die uit overtuiging met de Doleantie meegingen - voor deze was de band met hun werkgever dus zeker niet doorslag gevend. Toen een dolerend kerkenraadslid in 1888 een lidmatenboek aanlegde, noteerde hij De afgescheidenen veranderden door de Doleantie niet plotsklaps in supporters van het leidende familienetwerk rondom de Melissen. Dat bleek bij de eerste raadsverkiezingen na de Doleantie, in juli 1887, toen er voor drie van de zeven raadsleden gekozen moest worden. Pieter Melis jr., een van de zittende raadsleden die zich herkiesbaar had gesteld, werd juist niét gekozen en zo'n uitslag was zeer ongebruikelijk. Een deel van de hervormden had geweigerd op de leider van de dolerenden te stemmen. In plaats daarvan stemden zij op de afgescheiden boer J. de Wolf. Familie Melis-Huijsman N.B.: er zijn meestal meer broers en zusters; zij zijn niet alle vermeld Dolerend Maarten Hu ijsman Jannetje Huijsman Cl 822) X Abraham Maas Lzn ('1819) Johanna Krijn M. Jannetje Woutermanse X Huijsman X Geljon (1) ('1764) (2) burgemeester Grijpskerke Maatje Huijsman ('1803) X Adriaan Melis Pauluszn ('1797) Paulina Huijsman ("1812) Pieter Pieterse Melis ('1767) burgemeester Serooskerke Catharina X Wisse Schout Pieter Melis Pzn ("1811) burgemeester Serooskerke Phil. Wisse* X ('1827) Anna Jacoba Melis* Maatje Wisse* X Pieter de Visser* ('1859) Paulus Pieternel la Willem Johanna X Pieter Melis jr* Melis* Melis* Melis* Melis* ('1836) ('1842) ("1852) XX X Leintje Simon (1) Cornelia Maas Simonse* Louwerse Jdr Adr (2) Leintje Aarnoutse ('7844] Paulus Melis Pzn* bij 135 namen van inwoners die hadden laten merken hervormd te willen blijven, de 'o' van 'ongehoorzaam'. Bij 245 kerkleden werd de 'g' van 'gehoorzaam' geschreven: zij doleerden. Het jaar daarna hadden ook de twijfelaars, 'ongemerkt' in de ledenlijst, positie gekozen en bleek de hervormde gemeente nog ruim 400 zielen te tellen, de dolerende ver over de 500. Verder waren er in Serooskerke nog een honderdtal afgescheidenen en enkele tientallen ledeboerianen (oud-gereformeerden) die kerkten in Aagtekerke of Middelburg.17 De afgescheidenen stemden naar gewoonte op eigen mensen. Uit de uitslag blijkt dat zij met enkele ledeboeriaanse boeren een voorafspraak hadden om voor twee afgescheidenen en de ledeboeriaanse boer J. de Visser te kiezen. Die afgescheidenen waren De Wolf en arbeider J. Christiaanse, een zwager van A. Maas. De Wolf werd dus gekozen met steun van de hervormden, die hem van de drie 'alternatieve' kandidaten natuurlijk geschikter vonden dan de arbeider of de ledeboeriaan. Hoewel de afgescheidenen niet anders hadden gehandeld dan ze voordien bij De Doleantie in Serooskerke 95

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 17