jyriinir»! Vrijdag 24 oktober 2003 Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Zeeland. Lezing door mevrouw Anneke Boonstra over 'Twee manen lang'. Over de ervaringen van een groepje medewerkers van het Prehistorisch Openlucht museum in Eindhoven dat gedurende twee maanden in de winter van 1995 leefde 'zoals in de Ijzertijd'. SCEZ-Archeologie, Armeniaans Schuitvlot 1, Middelburg, aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 21 november 2003 Lezing met dia's over de collectie van het kzgw door mevrouw drs. C.E. Heyning (over het Genootschap en de verzamelingen) en mevrouw drs. C.N. Polderman (over de archeologische collectie). Deze activiteit wordt gezamenlijk gehouden met de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afd. Zeeland. SCEZ-Archeologie, Armeniaans Schuitvlot 1, Middelburg, aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 31 oktober 2003 Werkgroep Historie en Archeologie. 17* Historische Studiedag 'Storm over Zeeland' (zie Mededelingen). Maandag 3 november 2003 Nederlands Klassiek Verbond. Lezing door dr. VI. Kassies over 'Cicero's brieven als spiegel van de man en zijn tijd'. Schouwburg, Molenwater, Middelburg, aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 21 november 2003 Werkgroep Geologie. Lezing door Aad Bastenmeijer over 'Fossiele stoot- tanden van het Nederlandse strand' en presentatie door Frank Wesselingh en Peter Moerdijk over 'Fossielenvindplaatsen langs de Zeeuwse kust', beide in het kader van de totstandkoming van de Fossielenatlas. MICMEC, Korenbloemlaan 5, Vlissingen, aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 7 november 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie II: Medialogica. Lezing 5: 'Het krachtenveld tussen burgers, media en politiek' door prof. dr. H.P.M. Adriaansens en drs. M.A. Rouw. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. Vrijdag 28 november 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie II: Medialogica. Lezing 8: 'Mechanismen van medialogica' door prof. dr. J. Kleinnijenhuis. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. 8 november 2003 tot en met februari 2004 Expositie over reeën. Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, Oostkapelle, tel. (0118) 58 26 20. Maandag 10 november 2003 Werkgroep Kunstgeschiedenis. Lezing door drs. J.J.M. Meihuizen over 'Moderne glaskunst'. Schouwburg, Molenwater, Middelburg, aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 14 november 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie Medialogica. Lezing 6: 'Medialogica van binnenuit' door de heer Al. Oosthoek. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. Vrijdag 21 november 2003 Genootschapscolleges 2003-2004. Serie li: Medialogica. Lezing 7: 'Media en politiek: een paar apart' door de heer C.G.A. Cornielje. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 16.45 tot 18.45 uur. Woensdag 10 december 2003 Algemene ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 12 december 2003 Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Zeeland. Lezing 'Wonen op het oudland en nieuwland van middeleeuws Noord-Walcheren. Naar aanleiding van recent awn-onderzoek rond de hofsteden Duno en Ravestein' door prof. dr. P.A. Henderikx. SCEZ-Archeologie, Armeniaans Schuitvlot 1, Middelburg, aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 13 december 2003 Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afd. Zeeland. Bezoek aan de omgeving van de buitenplaats Zeeduin bij Oostkapelle (met o.m. de hofstede Duno en de vermoedelijke plaats waar het middeleeuwse dorpje Rikendamme heeft gelegen). 10.00 tot ongeveer 13.00 uur. Agenda 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 25