Inhoudsopgave Bijdragen voor Zeeland kunnen aan de hoofdredacteur worden gezonden. Op verzoek worden de 'Aanwijzingen voor auteurs' toegestuurd. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ISSN 0927-1279 Huib J. Zuidervaart Hun eigen venster op Gods schepping. Zeeuwse verzamelaars van zeldzaamheden in de zeventiende en achttiende eeuw Jan Zwemer De Doleantie in Serooskerke. Een voorbeeld van de cultureel- antropologische benadering in de geschiedschrijving L.M. Verseput 'Lieve beste Piet.' Uit de brieven van de ouders Zeeman- Worst aan hun zoon Piet Zeeman, in de periode 1862-1905 81 88 104 Afbeelding omslag: Vier afbeeldingen uit de Metamorphosis Naturalis van johannes Goedaerdt (1617-1668). De ruim 150 reeksen waarnemingen zijn beschreven en in kleuren afgebeeld op ware grootte: rups, pop en vlinder. Afbeelding i: Pauw-oog, xxiv: Pijlsteert, xMi:Noort rupse en voghelken, 39: Schoenlapper. kzgwzb 1101 G 25. Rubrieken Genootschapsverzatnelingen Piet Hoogland, Die schone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro Aanwinsten ruilverkeer Boekbesprekingen Mededelingen 106 112 115 119 Inhoud

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 2