onze Bert; die jongen treft liet wel de eerste keer.' Een andere brief, d.d. 8 februari 1889: 'Van Bert ontvingen we een brief uit Montevideo. Wat is het toch naar dat hij zijn been heeft verstuikt, en er toen mee is blijven lopen Jammer van die mooie partij boven op dek, waar hij niet bij kon zijn, en alleen de lekkere hapjes kreeg; ik heb er zo mee te doen.' Over het dorpsleven, 8-2-1889: 'Piet Pols kreeg van de assurantie f 10 omdat hij 10 beesten in de vlammen had losgesneden, die niet verbrandden.' Op 27 oktober 1891 is het echtpaar Zeeman- Worst dertig jaar getrouwd. 'Ik kreeg van moe een boek, waarnaar al lang heb verlangd: De gelijkenissen van van Koetsveld. Moeder kreeg van vader de Vrouw in de Bijbel cadeau, en een fotografie-lijstje en een eierklopper.' Op 29 mei 1890 wordt Piet Zeeman assistent in de natuurkunde in Leiden. Zijn vader schrijft dan: 'Moogt gij van uw nieuwe betrekking veel voldoening smaken en U door Gods zegen vortdurend naar lichaam en geest gesterkt worden om haar met toewijding en opgewekt heid te bekleden.' In 1900 wordt Pieter bijzonder hoogleraar in Amsterdam. Zijn moeder wenst hem en zijn vrouw geluk, dd. 29-5-1900: 'Lieve Piet, als professor, het is geen kleinigheid. Het was een prettige avond, toen pa uit de catechisatie kwam en we het telegram ontvingen We namen na de thee een glaasje punch, dat anders niet veel gebeurt, en feliciteerden elkaar er mee.' Laatste jaren van het echtpaar Zeeman Ds. en mevrouw Zeeman-Worst woonden van 1862 tot 1904 in Zonnemaire, eerst in de oude pastorie, het latere gemeentehuis aan de Dorpsring (thans prof. Zeemanstraat), en vanaf 1883 in de nieuwe behuizing aan de Zuidweg. In het eerste decennium van de twintigste eeuw was er nog geen verplicht emeritaat; in 1904 nam C.F. Zeeman afscheid van Zonnemaire. Hij was toen 75 jaar oud en 50 jaar in het ambt. Hij startte in Welsum, Overijssel in 1854 en vertrok van daaruit in 1862 naar Zonnemaire. Daar bracht hij 42 jaar door. Zijn afscheidspreek heeft als tekst Johannes 17:15: 'lk bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze.' De Zierikzeese Nieuwsbode van 12 juli 1904 schrijft: 'Zijn Weleerwaarde moge nog lang de rust gemeten die hem na volbrachte arbeid dubbel en dwars toekomst.' Het echtpaar verhuist naar Haarlem. Daar schrijft ds. Zeeman op 17 juni 1905: 'Heb ik al geschreven dat te Zonnemaire een predikant beroepen is? Ds. de Leur. Hij is wel wat orthodox, wat mij erg spijt, maar overigens een gezellige man.' Ds. J. de Leur bleef predikant te Zonnemaire van 1905 tot 1927, het jaar van zijn overlijden. Hij was gematigd orthodox, terwijl Zeeman de moderne richting was toegedaan. Ds. Zeeman heeft maar kort van zijn emeritaat ge noten. Op 12 juni 1906 overlijdt hij in Haarlem. In zijn dagboekje schrijft de zoon heel summier: 'Overlijden van mijn vader 12 juni 1906.' Het sterven van zijn moeder heeft Pieter Zeeman meer aangegrepen. Zij overlijdt 3 februari 1907. Hij schrijft: 'Moeder overleden 3 februari, 's nachts een uur; longoedeem, in de Zieken verpleging Prinsengracht. Tot het laatst toe helder en ons nog bedankend voor haar inslapen. Deze verscheuring van den band onze jeugd voel ik zeer diep.' Figuur 1. Mw. W. Zeeman-Worst (1828-1907). #88 f Vi Figuur 2. Ds. C.F. Zeeman (1828-1906). Literatuur Rijksarchief Noord-Holland. Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner. Kox, A.J. 'Pieter Zeeman (1865-1943). Experimentator bij uitstek.' Kroniek van het Land van de Zeemeermin 2000, 109-117. Verseput, L.M. 'Geboortehuis van Prof. Zeeman in Zonnemaire.' Mededelingenblad Stad en Lande, 38/100 (maart 2001). Brieven aan Piet Zeeman 105

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 31