©df in Ooilam Genootschapsverzamelingen Die schone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro Die schone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro is de titel van de oudste gedrukte roman die in de Zeeuwse Bibliotheek te vinden is. Het boek is eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en werd in 1899 aan de Zeeuwse Bibliotheek in langdurige bruikleen gegeven. Over deze roman gaat dit artikel. In eerste instantie komt het ontstaan van de eerste gedrukte teksten en het verschijnen van gedrukt fictief proza in de Nederlanden aan de orde. Daarna volgt een samenvatting van de inhoud van deze roman. Ten slotte wordt de oorsprong, de verspreiding en de populariteit en het leespubliek van het Apolloniusverhaal besproken.2 Figuur 1 Houtsnede van de boekdrukker, zb kzgw 1108 c 43. Piet Hoogland is sociaal-cultureel werker en docent Nederlands te Middelburg. Gedrukte boeken in de tweede helft van de vijftiende eeuw wordt zoals bekend in de Nederlanden de drukpers commercieel geïntroduceerd. De boeken uit die tijd worden vaak aangeduid met de term incunabel of wiegendruk. De gedrukte werken worden aanvankelijk vooral gebruikt in een religieuze, morele of educatieve context. Meestal wordt er in de Latijnse taal gedrukt, maar in het laatste kwart van de vijftiende eeuw neemt het gebruik van het Middelnederlands in druk werken toe. Dan verschijnen ook de eerste gedrukte fictieve prozawerken. Delft is een van de steden in het Graafschap Holland waar veel boeken gedrukt worden. Het zijn steden van weinig sociaal-culturele betekenis. Juist daar zijn de economische voorwaarden om te experimenteren met het drukken en ver spreiden van fictie in de volkstaal. Het ontbreken van een invloedrijke culturele macht biedt ruimte voor het aanvankelijke succes van deze experi menten. Maar de markt blijkt al snel te beperkt van omvang en de welvaart van de burger neemt te weinig toe. Na 1490 gaan veel drukkers failliet of vestigen zich in Antwerpen en in andere steden van Vlaanderen. Daar zijn de economische voorwaarden gunstiger en de afzetmogelijkheden beter.3 De eerste gedrukte fictieve prozawerken in het Middelnederlands verschijnen in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Aanvankelijk stelden de letterkundigen weinig belang in deze boeken. Pas halverwege de twintigste eeuw worden ze erkend als literatuur en ondergebracht in het genre prozaromans. De belangrijkste kenmerken van dit genre zijn: het gebruik van proza, de indeling in hoofdstukken, een verhaal met cultureel hoogstaande inhoud, een romantische inhoud en de aanwezigheid van een proloog. Als bron voor deze eerste experimenten met gedrukte fictionele werken in het Middelnederlands worden vooral bewerkingen van al lang bestaande en bekende, populaire, berijmde hoofse ridder verhalen gebruikt. Andere bronnen zijn ook oude Latijnse teksten en Franse romans. Een enkele 106 Genootschapsverzamelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 32