li] TCii Mr om ncfrucf vafi AvA Cnbc üOMiOmtionfcWéri.>ij ifyy f (cfi* iipna' m in Twt pveci n .«&8teê0eel llx ^*t*&töewatttbmcbtmaecttichttjasfoe ttoctfjtmïjemdpcfee ^aeronsnuibdpentecop men öfe oaöec öte foite enöe öie betligtyc ntjcca M fB 0 PcgljraUcgaDcr diïi fti imen'i^ iïenimfitf fr**'&pl?efetv<£ntie Wal £&3&tfin1ibmupe: ^ijlïatf ^ktemmnkfyone aiDtftmerficfte tmttom nanconmc ppoUomus uan tfjpro C^bepientte £>elfm boilant|ntiaetonö(ieré fB. €€€C. enöerop, «Optcnrm. öartj öanöes maenf Pcprembcc ^obefpiof >v< Figuur 3. De laatste bladzijde van de besproken incunabel. Deze werd door bluswater na het bombardement van 1940 beschadigd. De weggevallen tekst is met de hand herschreven. Genootschapsverzamelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 36