licht dat het schilderij afkomstig is uit de belan grijke collectie van architect en ontwerper Henry van de Velde. Een tweede cahier gaat over de restauratie van een schilderij van Titiaan: 'Jacopo Pesaro, bisschop van Paphos, door paus Alexander Borgia vi voorgesteld aan de heilige Petrus'. Naast die van de restauratie worden gegevens verstrekt over die van de herkomst van het schilderij, over de opdrachtgever Jacopo Pesaro en over de afbeel ding. Het Genootschap kreeg van de Accademia Nazionale dei Lincei te Rome de verhandeling La Civilta preistorica e Nuragica in Sardegna (Memorie, serie ix-volume xv-fasc. 3; 2002). De auteur, Giovanni Lilliu, heeft een enorm aantal archeo logische publicaties op zijn naam staan, met name over vondsten op het eiland Sardinië. Deze verhandeling betreft de neolitische beschaving en de merkwaardige pyramidevormige stenen bouwsels die daar worden aangetroffen. Voorts worden nieuwe vondsten uit de Bronstijd besproken en afgebeeld, zoals talrijke afgods beelden en fraai versierd aardewerk. Uit Duitsland ontving het Genootschap van het Rheinisches Landesmuseum Trier de schitterend verzorgde 63. Jahrgang 2000 van het Trierer Zeitsehrift (451 bladzijden, veel foto's en tekeningen in kleur en zwart-wit). Van de dertien wetenschappelijke artikelen is zeker een drietal van betekenis voor de Zeeuwse archeo logie. In verband met de in Aardenburg opgegraven fragmenten van muurschilderingen uit de Romeinse tijd (vgl. Berichten rob 1985, 153-196) vermeld ik graag van Wilhelm von Massow (1891-1949), 'Die römische Wand- malereien aus der Gilbertsrasse in Trier. "Das Kandelaber-Zimmer'". Dit stuk is opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Karin Goethert. Als vergelijkingsmateriaal voor de metalen voorwerpen uit de Romeinse tijd, aangetroffen in de Zeeuwse bodem, vinden we verscheidene voorbeelden in het artikel van Sabine Faust, 'Eigürliche Bronzen und Gegen- stande aus anderen Metallen aus Stadt und Regierungsbezirk Trier in Privatbesits li'. Voor de numismatisch geïnteresseerden is de van goede afbeeldingen voorziene bijdrage van Eukas Clemens en Konrad Schneider van belang: 'Ein spatmittelalterlicher Münzschatzfund aus der Kuhnenstrasse in Trier'. Voorts kregen we van genoemd museum Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier (2000, 2001 en 2002). De drie boekjes bevatten een veelheid van goed geschreven artikelen waaruit een botanische keuze: Margarethe König, 'Nicht nur Aesculap half, Römerzeitliche Heilkrauter und ihre Verwendung' (2000) en van dezelfde schrijfster 'Die spatantike Agrarlandschaft an der Mosel n; Weinbau und Eandwirtschaft im Umfeld der spatantiken Kaiserresidenz Trier' (2001). Figuur 1. Huidenvetters. Afbeelding uit het TIC 1/2003.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 40