bouwen de tekst ook beter. Eigenlijk had hier het boek het best kunnen beginnen. Dit deel behandelt het dijkbestuur, wie daarin zaten, waarom, wat ze deden en of ze het goed deden. Verder wordt kort ingegaan op de dijkbouw en vervolgens op factoren als stormen, dijkvallen, paalworm die een negatief effect op de water staat hadden. Met name de beschrijving en analyse van de stormen is zonder meer van belang. Het hoofdstukje over de geldzorgen komt naar mijn smaak niet uit de verf. Het blijft te beschrijvend, terwijl met een eenvoudige grafiek of statistiek het beeld van oplopende kosten met daarin de pieken van rampenbestrijding (1682, 1715), en vervangingen (houten door stenen sluizen) snel te schetsen is. Deel in behandelt de Franse periode, die wordt gekenmerkt door centralisme en het veelvuldig voorkomen van dijkvallen door de ramp van 1808 die voor grootschalige inundaties heeft gezorgd. Deel IV gaat in op de vele vernieuwingen. Waarbij vooral het gedeelte over De Muralt interessant is, mede omdat hij op Schouwen werkzaam is geweest en veel geëxperimenteerd heeft. Ook de hele discussie over aanpassing van de algemene (provinciale) reglementen, een op zich taaie materie, komt goed uit de verf. Deel v gaat voor het belangrijkste deel in op de ramp van 1953, het menselijke drama en de wijze waarop het herstel ter hand werd genomen. Overzien we nu het boek De rand van 't Land, dan mag dit als een bijzondere aanwinst worden beschouwd voor de waterschapsgeschiedenis van Zeeland. De kracht zit hem vooral in de beschrijvingen, het schitterende plaatwerk en de mooie opmaak. De minder sterke zijde van het boek, namelijk die van de analyse en met name van het ontbreken van voldoende inzicht in de precieze ontwikkeling voor 1600, nemen we maar op de koop toe. In ieder geval laat het boek zich ook erg plezierig lezen. Het wordt nu wachten op de volgende boeken, die leemtes gaan opvullen die in het begin van deze bespreking zijn genoemd. Adrie de Kraker Ad Beenhakker, Vaarzon Morel, een schildersfamilie. Vlissingen - Middelburg, Uitgeverij den Boer/de Ruiter 2003. 95 blz., rijk geïllustreerd, grotendeels in kleur, lijst van werken in openbare collecties, lijst van publicaties van de kunstenaars en literatuurlijst. ISBN 90 74576 42 7. Prijs: 25,-. Deze publicatie is gewijd aan drie generaties kun stenaars Vaarzon Morel: grootvader W.F.A.l. (1868-1955), vader Willem (1901-1982) en zoon Wim (1931). In het leven van alledrie speelde het oude stadje Veere een belangrijke rol. Volgens de auteur was Veere de eindbestemming voor groot vader (Père), thuishaven voor Willem en voor Wim de inspiratiebron uit zijn jeugd. Samen hebben zij bijna een eeuw in deze havenplaats gewoond. Het boek is overzichtelijk ingedeeld. Over ieder van de drie genoemde leden van het geslacht Vaarzon Morel wordt achtereenvolgens een hoofdstuk gewijd aan het leven en één aan het werk, gevolgd door een reeks afbeeldingen van de kunstwerken. Deze afbeeldingen zijn allemaal in kleur afgedrukt en vormen samen een goed overzicht van het oeuvre van de drie schilders. Tevens wordt een hoofdstuk gewijd aan het geslacht Vaarzon Morel, waarbij wordt ingegaan op de ambachtslieden en beeldend kunstenaars die de familie sinds de achttiende eeuw heeft voortgebracht. De auteur geeft ook een toelich ting (met afbeeldingen) op de signaturen van de drie Vaarzon Morels, die immers dezelfde voor namen hebben. W.F.A.l. Vaarzon Morel (Père) werd geboren in Zutphen als oudste van een gezin van negen kinderen. De familie verhuisde naar Haarlem, waar Willem opgroeide in een artistieke om geving. Hij volgde verschillende kunstopleidingen. Aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam werd August Allebé zijn leermeester. Eén van zijn studiegenoten was G.H. Breitner. Na zijn studie aan de Academie vestigde hij zich in Haarlem als zelfstandig kunstenaar, waar hij al snel succes kreeg als illustrator. Vanaf het begin was hij echter ook een veelzijdig schilder. In 1910 ging de familie naar Veere. Hier leefde de hechte Boekbesprekingen 117

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 43