Kap af! - een Noorse matador in Zeeland. De oorsprong en de spelregels van het blabberjanspel en is thans freelance historicus. Johan Francke (1971J promoveerde op een proefschrift over de Zeeuwse commissievaart tijdens de - Negenjarige Oorlog (1688-1697) 'Sta voor de vogel geen spel kent dit bevel dan slabberjan dit Watchers bovenspelig bezig zijn is meer dan een herinnering geen étalage-woord van het verleden kap af! roept de ruiter te paard één hand en één oog is niet mismaakt als je voor de vogel staat de herberg gaan we voorbij en het poesje krabbelt alles terug voor mij' Dit is een fraai lofdicht van Pier van Damme op wat een typisch 'Walcherse bovenspeligheid' zou zijn, het Slabberjanspel. Helemaal kloppen doet het echter niet. De spelregels met bijbe horende bevelen als 'sta voor de vogel' en 'kap af' bijvoorbeeld, zijn tot in Noorwegen bekend. Sterker nog: dit typisch Walchers geachte spel is via de Noren, Denen en Duitsers van de Italianen overgenomen. Enige jaren geleden besprak K. Kareis in De Wete reeds zijn vermoedens omtrent een Italiaanse oorsprong ervan uit.2 Het spel blijkt echter ruim twee eeuwen ouder te zijn dan Kareis dacht en bovendien opvallend veel overeenkomsten te hebben met het Noorse Gnav en Slebber Jen, het Duitse Vogelspiel en het Italiaanse Cambio. De overeenkomsten en verschillen tussen deze spelen en Slabberjan worden in dit artikel aan een nadere beschouwing onderworpen, in een poging de herkomst van het Slabberjanspel te herleiden. Over Slabberjan is weliswaar een en ander gepubliceerd, maar de spelregels zijn nooit eenduidig opgetekend, waardoor het aanleiding blijft geven tot onderlinge twist bij de spelers ervan, doordat er nogal wat lokale verschillen - soms zelfs tussen verschillende families - op te tekenen zijn. Over de spelre gels, de waarde van de stukken en de gebruiken behorend bij het spel is veel onduidelijkheid. Ook hier worden 'de' spelregels niet gegeven - die zijn er niet. Wel worden enkele varianten geanalyseerd. Men hoeft immers niet bedreven te zijn in het spel om het te kunnen winnen: creatief zijn in het verzinnen van nieuwe spel regels of de uitleg daarvan blijkt tijdens het spelen vaak zeer effectief. 128 Het Slabberjanspel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 10