/<CTbew. ex/^> Inhoudsopgave Bijdragen voor Zeeland kunnen aan de hoofdredacteur worden gezonden. Op verzoek worden de 'Aanwijzingen voor auteurs' toegestuurd. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ISSN 0927-1279 Hans C.M. van Dijk Guustaaf Francies de Pauw (1867-1943) - Een Zeeuwse componist in Zuid-Limburg Johan Francke Kap af! Een Noorse matador in Zeeland. De oorsprong en de spelregels van het Slabberjanspel Peter Henderikx 121 128 140 Hein Kluiver en het Zeeuws Genootschap - een terugblik Rubrieken Genootschapsverzamelingen 142 Katie Heyning, Een kostbaar kleinood Aanwinsten ruilverkeer 146 Boekbesprekingen 149 Mededelingen 158 Afbeelding omslag: De doppen von het Slabberjanspel in een zakje van boerenbont: (van links naar rechts) Jan Rit, Herberg, Smoel, Poesje, Pispot, Vogel, Wittebrood, Kap-af. Foto: Johan Francke, Zoutelande. Inhoud

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 2