vooral ten aanzien van Jan Rit en Herberg - tevoren door te nemen, evenals de hoogte en wijze van inleg. Om van het dispuut van het al of niet betalen van gelag in de herberg af te zijn, lijkt een innovatie op zijn plaats, waarbij ik opteer voor de Hexenspielvariant: twee herber gen, waarvan de ene 'Binnenkomst' (gratis) en de ander "Vertrek' (betalen aan de pot) wordt genoemd. Hoe het mogelijk is dat in zowel Slabberjan, Kille, Cambio, het Hexenspiel als Gnav zowel een herberg, een vogel als een nar voorkomen, lijkt me een interessant vraagstuk voor de etnoloog, waarmee te hopen valt dat deze verhandeling, net als het spelen van het Slabberjanspel zelf, voorlopig nog niet aan zijn eind is gekomen. Ik ken geen spel waar omtrent spelregels en spelen zoveel twist is als Slabberjan. Mochten er tijdens het lezen mensen zijn die denken 'mè zö ging dat nie' of aanvullingen hebben op dit geheel, dan nodig ik deze graag uit te reageren. Veel dank ben ik de Noor Torkild Grimsrud verschul digd, die mij twee versies van de spelregels van het Gnavspel toestuurde. Internetbronnen Ferrari, V. www.paaat.com/pointtrk/cucco.html. Een site die het Italiaanse spel Cucco beschrijft. http://www.aeocities.eom/a pollett/cards4b.htm beschrijft de spelregels van diverse kaartspelen zoals Kille en Cuccü. Heide, Mattijs ter, http://terheide.xs4all.nl/terheide/slabber- ian.asp is een site waarop de spelregels van Slabberjan worden uitgelegd. De site belooft tevens dat er wordt gewerkt aan een netwerkversie van het spel die 'binnen kort' te downloaden zal zijn. www.hkwalcheren.nl/inhoudsopaave.htm verwijst naar de index van De Wetevan de Heemkundige Kring Walcheren, waar alle artikelen die in het tijdschrift zijn opgenomen (onder meer die over het Slabberjan), worden vermeld. Minderhoud, P. www.people.zeelandnet.nl/zico/slabberian.htm. Deze site geeft een korte uitleg van het spel met bekende gegevens, maar ook een eigen interpretatie van het spel van de hand van Peter Minderhoud ('Zico' genoemd). www.paaat.com/class/sinale.html beschrijft kort de geschiede nis van het Italiaanse Cambio en geeft een vergelijking met de spellen Gnav, Kille en het Hexenspiel. http://people.zeelandnet.nl/waschoe/slabberian.htm beschrijft beknopt - en overigens onjuist - de oorsprong en spel regels van Slabberjan. www.sics.se/~ioachim/kille.html geeft uitleg over de spelregels van het Killespel en toont de kaarten. Noten 1 Pier van Damme, Slabberjan. Gedichten. Andel 2002, 15. 2 K. Kareis, 'Slabberjan in Noorwegen'. De Wete 15/4 (1986) 2-3; K. Kareis, 'Slabberjan uit Italië'. De Wete 26/4 (1997) 32-33. 3 H.M. Kesteloo, 'Slabbejans- of Slabberjansspel'. De Oude Tijd (z.p., 1871) 178. 4 W. Staat, 'Ontstaan Zeeuws spel slabberjan onduidelijk'. Provinciale Zeeuwse Courant 25 juni 1985, 11. 5 Is. de Waal, 'Slabbejans- of Slabberjansspel'. De Oude Tijd (z.p., 1871) 342. 6 'Gezelschapsspelen. Slebber Jen. Spel in Noorwegen'. DeNavorscher 56 (1906) 349-351. 7 Kareis, 'Slabberjan in Noorwegen' 2-3. 8 www.paaat.com/pointtrk/cucco.html. 9 A. Stien, Gnav. A game rich in cultural history. (Z.p., z.j.) 1 Kareis, 'Slabberjan uit Italië'. Kareis omschrijft de oor sprong ongeveer op dezelfde wijze als Anne Stien, maar is in zijn datering minder precies. Het Gnavspel bestond waarschijnlijk al twee eeuwen in Noorwegen, voordat Slabberjan in Zeeland bekend werd. 10 C. Cau, Groot Placaet-boeck. Vijfde deel. 's-Gravenhage 1725,319-329 en 1257-1262. 11 www.sics.se/~ioachim/kille.html. 138 Het Slabberjanspel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 20