Aanwinsten ruilverkeer 6.G. Trimpe Burger-Mekking Heemschut an augustus 2003 biedt enkele artikelen over Zeeuwse onderwerpen. Het tijdschrift is gestart met een nieuwe rubriek waarin Heem schutleden het verhaal achter hun woning ver tellen. In 1970 plaatste de gemeente Tholen een advertentie waarin twee huizen in de Stoofstraat (stad Tholen) voor een gulden te koop werden aangeboden. Het was een laatste poging ze van de ondergang te redden. De koper moest wel bereid zijn de huizen te laten restaureren. Ze werden samengevoegd tot een pand dat de naam kreeg 'De Twee Stoven', als herinnering aan de twee meestoven die Tholen vroeger bezat. Mevrouw J. Zelders, de nieuwe eigenaar van het pand, vertelt over de perikelen rond de restauratie van haar huis; die restauratie was tevens het vertrekpunt voor het opknappen van andere verwaarloosde huizen op het eiland Tholen. E. Goossen en W. Heijbroek schrijven over de 'Redding stoomgemaal Oosterschelde'. De Provinciale Commissie Zeeland van Heemschut zet zich samen met de eigenaar in voor het behoud van de Oosterschelde op Tholen. Dit karakteristieke stoomgemaal uit 1910 is het enige in Zeeland overgebleven stoomgemaal en daarmee een uniek monument van industriële archeologie. In 1932 verloor het stoomgemaal zijn functie doordat een nieuw elektrisch gemaal werd gebouwd. Na die tijd verdwenen machines, stoomketel en leidingwerk en dienden de ge bouwen als bergplaats voor het waterschap. De Provinciale Commissie Zeeland van Heemschut gaat nu al het mogelijke doen om de gebouwen op de Rijksmonumentenlijst te krijgen en de restauratie te ondersteunen. Verder bevat Heemschut artikelen over kasteel Neubourg in Gulpen, en over de redding van de Amsterdamse stadskerk De Duif. In 'Historisch vloerkleed onder Nederland vandaan getrokken' behandelt 0. van der Klooster het probleem van onze klassieke bestrating, die bedreigd wordt door uniformering: Usselklinkertjes, kinderkopjes en bonte straatklinkers verdwijnen steeds meer in dorpen en steden, om plaats te maken voor volkomen gladde en homogene klinkers in gestandaardiseerde formaten. De gemeente Den Haag, afdeling Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg (vom) geeft op archeologisch gebied de publieksgerichte v0m-reeks uit. Daarnaast bestaat de meer voor collega-archeologen bedoelde wetenschappelijke reeks Haagse Oudheidkundige Publicaties (hop). Van beide reeksen zond de gemeente Den Haag een aantal nummers - in totaal vijftien - naar het Zeeuws Genootschap. Beide series geven veelal verslagen van opgravingen in of rondom Den Haag. Sommige nummers vormen een catalogus van voorwerpen uit belangrijke col lecties, zoals De vergeten verzamelingen van Ockenburgh, of Terracottabeelcljes van de Scheveningseweg. Door bet grote aantal boekjes is een opsomming van de vele onderwerpen hier niet mogelijk. Ik volsta met het geven van nog enkele titels: Tussen Hof en Herberg, archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van het Binnenhof, Tussen koor en controle, opgravingen op het terrein van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout, Wonen op het zand en in het veen, opgravingen in de Annastraat en Boekhorststraat. Van de serie De archeologie van Den Haag ontvingen wij twee delen: de Romeinse tijd en de Middeleeuwen; hierin worden opgravingsresultaten van verschillende locaties beschreven. Ten behoeve van het project Afvalwaterzuivering van de Haagse regio (ahr) is een nieuwe zuiveringsinstallatie gepland in het noordelijk deel van de Harnaschpolder. De installaties en leidingen komen te liggen op grondgebied van de gemeenten Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker en Schipluiden. Dit gebied is rijk aan archeologische vindplaatsen en om de archeologische belangen veilig te stellen zal er tijdens de aanleg van de installatie onderzoek worden uitgevoerd. In Archeologische monumentenzorg in het AHR- project, deel I (2002), wordt het voorbereidende werk beschreven, in deel II (2003) lezen we over het verkennend archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder. Het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2001-2002 biedt zoals gewoonlijk verslagen over de werkzaamheden in genoemde periode, juryadviezen, toespraken 146 Aanwinsten ruilverkeer

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 32