Molens in Zeeland eiana 12.4 Frans Weemaes, Molens in Zeeland, gefotografeerd en per regio beschreven. Goes 2003. ISBN 90-76815-13-5. Prijs: 25,-. Met het verschijnen van voorliggend boek is een lang gekoesterde wens van molenkenner Frans Weemaes in vervulling gegaan. In samenwerking met John Verpaalen zijn talloze foto's van molens speciaal voor het boek afgedrukt en voorzien van een begeleidende tekst. Na een inleiding volgt in Molens in Zeeland een historisch overzicht van de Zeeuwse molens door de eeuwen heen, waarin molentypen worden beschreven, wordt een stuk chronologie van de 19de en 20ste eeuw gegeven en wordt op de meest belangrijke molenbeschermers in onze provincie ingegaan. Daarbij valt de rol van de Rijksdienst voor Monumentenzorg op en die van de freules Collot d'Escury (Kloosterzande). De laatste decennia vraagt niet alleen het restaureren van onze molens de nodige aandacht, maar ook de molenomgeving. Vanaf blz. 35 volgt de regionale beschrijving van de molens. Aan elke regio of een deel daarvan is een hoofdstuk gewijd. Dit begint met een summiere inleiding en een overzicht van aantallen molens in 1808 en 2000. Vervolgens komen de molens afzonderlijk aan bod met steeds een of meerdere treffende foto's, een beschrijving en daar waar mogelijk een kleine anekdote. Deze opzet maakt het boek handzaam voor de gebruiker. Voor degene die niet vertrouwd is met de geografische gesteldheid van Zeeland zijn de molens in een index op plaatsnamen op te zoeken. Het boek wordt afgesloten met een summier literatuur signalement en een verantwoording van de foto's. Ondanks het lijvige formaat is het boek goed hanteerbaar, overzichtelijk en voor wie van oorspronkelijke en prachtige oude zwart-wit- opnames houdt tevens een lust voor het oog. Het boek graaft niet diep en verzinkt niet in technische details, zodat het verhaal van de molens eenvoudig te volgen is voor een ruim geïnteresseerd publiek. Vanuit het oogpunt van monumentenbehoud valt op dat er rond 1808 132 al dan niet opererende molens in de provincie waren, in 1890 170 en in 2000 nog altijd 68, waarvan enkele als molen romp de tand des tijds hebben overleefd. Dit betekent dat er na het vervallen van de functie van deze monumenten na ruim een eeuw nog meer dan eenderde is overgebleven. Omdat de meeste molens particuliere bedrijven waren, is de vraag interessant of rond 2060 ook nog ruim eenderde van onze monumentale boerderijen overeind zal staan. Molens in Zeeland oogt als een compleet boek, maar ongetwijfeld zullen zich nog vele unieke foto's in allerlei verzamelingen bevinden. Onder zoek en ook het verzamelen vormt immers een eindeloze bezigheid. Enkele voorbeelden. Wat te denken van het fotograferen van molens vlak voor de Tweede Wereldoorlog in verband met hun strategische waarde door de latere bezetter? Figuur 2. Kaft van besproken boek. Boekbesprekingen 151

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 37