Nieuwe activiteiten van het Zeeuws Archief Een kijkje achter de schermen: het depot van het Zeeuws Archief Wilt u nu eindelijk wel eens weten hoe een archiefdepot eruit ziet en welke schatten er allemaal verborgen liggen? Kom dan op dins dagmiddag 3 februari 2004 naar het Zeeuws Archief en laat u verrassen. Onder deskundige begeleiding mag u tussen 14.00 en 15.00 uur een wandeling langs 15 kilometer archief maken. Deze exclusieve rondleiding wordt door het Zeeuws Archief in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit georganiseerd en is gratis. LI dient zich wel van te voren op te geven bij het zvu-bureau te Middelburg, tel. (0118) 634800 of via vu-zeel 1 @csnet.nl Tentoonstelling 'Aan tafel! Een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis' Het Zeeuws Archief is gehuisvest in het 18de- eeuwse stadspaleis van de familie Van de Perre. De tentoonstellingsruimte is ingericht in de voormalige keuken en wijnkelders van dit monumentale pand. Het is dan ook de bedoeling de keuken, waarin de authentieke keukenkast en het authentieke aanrecht nog steeds te vinden zijn, weer te herinrichten zoals het geweest zou kunnen zijn in de tijd van Johan Adriaen van de Perre. In de vitrines kunt u dan genieten van de archiefstukken die het Zeeuws Archief in huis heeft: handgeschreven kookboekjes, huishoud boekjes, recepten, rekeningen van feestmalen, prachtige menukaarten, tekeningen van tafel schikkingen, noem maar op. Bij de tentoonstel ling zal een boekje verschijnen dat is samenge steld uit recepten die Zeeuwen en niet-Zeeuwen aan het Zeeuws Archief hebben opgestuurd. De tentoonstelling is geopend vanaf 30 januari 2004. Eenmalige uitgave Migratiekrant Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Typisch Zeeuws??? Zeeland Migratieland' brengt het Zeeuws Archief een bijzondere uitgave uit: de Migratiekrant. Deze krant geeft een (thematisch) overzicht van de geschiedenis van Zeeuwen die zich in de loop der eeuwen elders hebben gevestigd en laat tevens de verhalen zien van mensen die juist Zeeland als nieuwe thuishaven hebben gekozen. De Migratiekrant bevat korte artikelen met thema's als: de grote trek van Borsselse boeren naar Amerika, de Zeeuwse stamvader van voormalig president De Klerk in Zuid-Afrika, Zeeuws- Vlamingen in de jungle van Brazilië, de Schotse gemeenschap in Veere en de vervolgde Huge noten die zich in Zeeland vestigden. Veel verhalen over avontuur en rijkdom, maar ook over vervolging, armoede en ontbering. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Zeeuws en de invloed van het Zeeuws op andere talen. De krant kan als zelfstandig informatiemedium gebruikt worden en/of behulpzaam zijn bij een bezoek aan de tentoonstelling. Voor kinderen is er een speciale jeugdpagina. Zij kunnen mee op reis met de reporter van de Migratiekrant. Zo ontdekken ze de verhalen achter de landver huizers. De krant kan in het onderwijs gebruikt worden als aanvullend lesmateriaal. Deze eenmalige uitgave is voor 0,50 verkrijgbaar bij de receptie van het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. 160 Mededelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 46