lEEfl duidelijk dat parlementaire hervorming nodig is, zo schreef The Edinburgh Review,31 Hadden de bondgenoten in het voorjaar van 1809 nog verwacht dat een grote Engelse troepen macht zou optrekken richting Oostenrijk, hetzij vanuit Noord-üuitsland, hetzij vanuit Holland, dan werden zij daarin zeer teleurgesteld. Volgens een Franse generaal waren slechts enkele succes sen en enkele dagen nodig geweest om de legers samen te voegen.32 Ook de Engelse krant The Globe van 18 augustus was van mening dat een ontmoeting bij de Donau een reële mogelijkheid was, die echter werd getorpedeerd door toedoen van de eigen ministers.33 Alleen Napoleon had baat bij de aarzelingen aan Engelse zijde. Het heeft vervolgens jaren geduurd voordat de alliantie kon zegevieren bij Waterloo. Ook Wellington werd in zekere zin slachtoffer, hij had die troepen immers goed kunnen gebruiken bij zijn acties in Spanje en Portugal. De stad Vlissingen was eveneens slachtoffer, omdat daar ondermeer het mooie stadhuis door het Engelse bombardement werd getroffen. Een ander gevolg van de invasie was dat Walcheren onderdeel werd van het Franse rijk en dat de vesting Vlissingen aanzienlijk werd versterkt.34 En de Franse vloot? Die had zich in veiligheid weten te stellen door stroomopwaarts van Antwerpen beschutting te zoeken. Noten 1 T. van Gent, De Engelse invasie van Walcheren in 1809, Amsterdam 2001. 2 P.J.A. van Voorst Vader. 'De Zeeuwse koorts in 1809; een ramp voor de Engelsen op Walcheren'. Zeeland 9/4 (december 2000). 3 Denis Gray, Spencer Perceval. The evangelical Prime Minister, 1762-1812, Manchester 1963, 214 e.v. 4 Id., 242. 5 Id., 277. 6 Id., 287 e.v. 7 Id., 278. 8 Walter Grey Esq. Walcheren - by authority - Proceedings on a motion for inquiry into the conduct and policy of the late expedition to the Scheldt, containing the whole of the evidence etc. etc., Londen (ca. 1810], 9 Id., 6 e.v. 10 Id., 39 e.v. 11 Id., 235 e.v. 12 Gray, 279. 13 Id,, 279 en John Strawson, Beggars in Red. The British Army 1789-1889, Londen 1991, 90. 14 Gray, 299 e.v. 15 Grey, 249 e.v. 16 Alistair Home, How far from Austerlitz? Napoleon 1805- 1815, Londen 1996, 280. 17 Grey, 178 e.v. 18 Id., 280 e.v. 19 Gray, 280. 20 H. Curling (ed.), Recollections of Rifleman Harris, (Old 95th) with anecdotes of his Officers and his Comrades, Londen 1848. 21 Grey, 55 e.v. 22 British Medical Journal 1999. 23 Théo Fleischman, L'expedition Anglaise sur le continent en 1809 conquéte de Tile de Walcheren et menace surAnvers, Brussel 1973, 62. 24 Grey, 87 e.v. 25 British Medical Journal 1999. 26 Grey, 146 e.v. 27 Id., 305 e.v. 28 Gray, 289 e.v. 29 Grey, 308 e.v. 30 G. van Uythoven, Voorwaarts Bataven! De Engels- Russische invasie van 1799, Zaltbommel 1999, 65. 31 Gray, 303. 32 Fleischman, 10-11. 33 ld., 11. 34 Teun Verheul, 'Walcheren in de Franse Tijd'. Zeeland 8/4 (december 1999). De zaak Walcheren in het Lagerhuis 69

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 27