of ridder van de Eikenkroon zijn geworden) hiel den den Vorst doorgaans 'onder de champagne' wat dikwijls goed te merken was en hem altijd aan te zien was. Met groote handigheid wist dhr. v. Lynden [commissaris van de koning in Zeeland] opkomende donderbuien te doen overdrijven 3 Voor De Jonge van Ellemeet was het bezoek van de koning aan Overduin echter een zeer belangrijke gebeurtenis in zijn leven, waar in de familiekring ongetwijfeld nog vaak over gesproken zal zijn. De Jonge van Ellemeet is vanwege de ontvangst op Overduin en zijn werk als commandant van de Middelburgse erewacht eveneens benoemd tot commandeur van de orde van de Eikenkroon.14 Noten 1 De houtgravures hebben als nummer: aanw. 695. In de Zelandia lllustrata bevinden zich een aquarel Aankomst van koning Willem III met het stoomjacht 'De Leeuw' in hetZijpe op 21 mei 1862, door J.F. Schütz nummer III, 321 en een lithografie naar deze aquarel nummer lil, 322. Onder het laatste nummer vallen ook nog vier litho grafieën naar tekeningen van J.F. Schütz van de banieren van de verschillende erewachten en twee potloodteke ningen zonder naam en zonder jaar van de trofeeën gevormd van deze banieren op Het Loo. De afbeelding Ontvangst van koning Willem III op de buitenplaats Overduin was ons onbekend. 2 De gegevens over Jan Frederik Schütz zijn ontleend aan Mary Platier-van Engeland, 'Van den Storm in de Stilte'. De Zeeuwse schildersfamilie Schütz (1817-1933), Middelburg 1998. 3 Voor de Middelburgse tekenacademie zie Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (red.), 'Om prijs en plaats'. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, Middelburg 2004. 4 Voor Maatschappij v.W. zie I.H. Vogel-Wessels Boer, 'Zeeland in Beeld. Schetsboeken van Beunke; een aanwinst voor de Zelandia lllustrata'. Zeeland 1/1 (maart 1992). 5 De gegevens voor het bezoek zijn ontleend aan: A.A. Brendonck, Het bezoek doorZ.M. Koning Willem lil aan Zeeland gegeven in de maand mei 1862, Middelburg 1862; J.H. de Stoppelaar, Willem III in Zeeland: gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862, Middelburg 1862; verslagen van het bezoek in de Middelburgsche Courant en Nieuwe Rotterdamsche Courant. 6 Alex. A. Crafford, Aandenken van de komst, het verblijf en vertrek van Z.M. den Koning te Middelburg, voor allen die geen kruisje of lintje verwachten, Middelburg 1862. 7 W.C.M. de Jonge van Ellemeet staat te boek als erudiet, bekwaam bestuurder, zeer goede gastheer maar ook als iemand met een driftig karakter. 8 De gegevens over W.C.M. de Jonge van Ellemeet zijn ontleend aan: F. Nagtglas, 'Levensbericht van Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet'. In: Levensberichten Letterkunde, 1889, 57-70; G.G. Trimpe Burger-Mekking, 'Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet, burgemeester van Oostkapelle, een opmerkelijk man uit de negentiende eeuw'. Nehalennia, afl. 93 (1993) 2-9. 9 Uit de veilingscatalogus Aquarelles: catalogue du cabinet important formé par fueJhr. W.C.M. de Jonge van ellemeet décéde a Oostkapelle, Amsterdam, 1890 blijkt dat De Jonge ook een aquarel De aankomst van koning Willem III, afmetingen 38 x 53 cm, bezat. Het exemplaar in de Zelandia is 10,3 x 20,3 cm. 10 De gegevens over Overduin zijn ontleend aan: Martin van den Broeke, Jan Arends - Buitenplaatsen op Walcheren, Alphen aan den Rijn, 2001; De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voorde toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg, Bosch en Slabbers 1996. 11 F. Nagtglas, 'Levensbericht van Jhr Mr Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet'. In: Levensberichten Letterkunde, 1889, 65. 12 Zie noot 5. 13 F. Nagtglas, 'Mijn Leven'. In: Archief, 1977, 91. 14 De Orde van de Eikenkroon is een Luxemburgse ridderorde die in 1841 door koning-groothertog Willem ll is ingesteld en tot 1890 aan zowel Luxemburgers als Nederlanders is verleend. 74 Genootschapsverzameiingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 32