jHnmi 'VI® Bte Secretariaat Zeeuws Genootsch Kousteensedijk 7 4331 JE Middelbu (0118) 654347 KZGW@zebi.nl Op maandag-, woensdag en vrijdagmorgen is het secretariaat van 8.30 tót 12.00 uur geopend. - Jaargang 13 nummer 2 juni 2004 Zeeland verschijnt vier keer per jaar, te weten in de maanden maart, juni, september en december. Redactie C.N. Polderman, hoofdredacteur A. Molendijk, beeldredacteur E.F. Molendijk-Dijk,I beeldredacteur V. De Tier,.tekstredacteur A.J. Beenhakker G.J. Gerestein A.H.L. Huiskes A.M.J. de Kraker B.I. Sens F.F.X. Smulders Vormgeving en productie: Redactieadres [vormgeving] klingen Wolfgang Klingen Middelburg Druk: Mevrouw drs. C.N. Polderman Oudestraat 51 4351 AT Veere (0118) 502010 tinypolderman@zeelandnet.nl Drukkerij Bareman Terneuzen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 44